Jak nadrobić braki paszy?

Kto z Was nie ma problemu z brakiem sianokiszonki spowodowanego przez suszę w 2015 roku?

Czy poszukujecie mieszanek traw, które pozwolą uzyskać wysokie plony, przy tak minimalnych opadach deszczu, jak w ubiegłym roku?

Chcemy Wam pomóc, dlatego stworzyliśmy mieszanki BG-Milkway oparte na miękkolistnej kostrzewie trzcinowej.

Od lewej:system korzeniowy życicy trwałej i kostrzewy trzcinowej NutriFibre

 

Kostrzewa trzcinowa miękkolistna NutriFibre.

Trawa ta jest znacznie bardziej odporna na braki wody,

niż pozostałe gatunki, ponieważ tworzy głęboki system korzeniowy. Dodatkowo, nie musicie obawiać się, że pasza jaką skarmiacie zwierzęta zawierać będzie zbyt dużo włókna i krzemionki.

 

Mniejsze ryzyko wystąpienie kwasicy żwacza.

Gdy odczyn pH w żwaczu jest zbyt niski następuje nieprawidłowe funkcjonowanie flory bakteryjnej, przez co produkcja mleka spada. Mleko ma również znacznie mniejszą zawartość białka i tłuszczu,

a krowy w konsekwencji mogą mieć problemy z płodnością oraz kwasicą. Zawartość włókna uzyskanego z NutriFibre idzie w parze z wysoką wartością odżywczą paszy,

a zawarty w miękkolistnej kostrzewie trzcinowej błonnik poprawia motorykę żwacza oraz pobudza krowy do intensywniejszego przeżuwania, co powoduje wytwarzanie większej ilości śliny.

 

 

Efektywne wykorzystywanie składników mineralnych

i odporność na suszę.

Miękkolistna kostrzewa trzcinowa, dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu sięga znacznie głębiej, niż pozostałe gatunki traw. Pobiera ona więcej substancji pokarmowych z głębszych warstw gleby, ale co ważne w ostatnich latach – znajduje wodę, przez co produkuje zielonkę, nawet przy mniejszej sumie opadów w ciągu roku. Mimo systematycznego wysiewania nawozów, pierwiastki szybko migrujące np. potas czy azot trafiają w głąb gleby, gdzie gatunki takie jak życica wielokwiatowa nie są w stanie ich pobrać, a kostrzewa trzcinowa miękkolistna sobie poradzi (korzenie sięgające nawet do metra głębokości!).

 

Stworzone mieszanki NutriFibre: BG-3 Milkway Protein oraz BG-7 Milkway Water pozwolą Wam uzyskać najlepsze połączenie wysokiej wartości paszowej oraz optymalnego poziomu włókna pokarmowego, które zapewni wysoką mleczność, ale również właściwą pracę żwacza u bydła.