Historia

Firma Barenbrug została założona 15 czerwca 1904 roku w Arnhem przez Josepha Barenbruga jako urzeczywistnienie jego fascynacji gatunkami traw. Uważał on, że nasiona traw nie powinny być pozyskiwane dotychczas praktykowaną metodą ze stodół, gdzie tradycyjnie suszono siano, lecz winny być profesjonalnie hodowane przez wyspecjalizowane firmy. W 1908 roku przedstawił swoje naukowe podejście do tego tematu w książce „Pieniądze w trawach”, która ukazała na rynku amerykańskim rok później. Dzięki tej publikacji Barenbrug stał się uznanym specjalistą w zakresie traw. Dowiedz się więcej o rozwoju firmy Barenbrug, jej powrocie na rynek jako firmy rodzinnej oraz przejęciu przez Unilever, a także o jej pozycji innowacyjnego lidera rynku.

Pieniądze w trawie

 

 

 Gdy trawa staje się wyjątkowa…

Na świecie istnieje ponad osiem tysięcy gatunków traw. Trawa rośnie wszędzie i wydaje się być pospolitą rośliną, lecz gdy zaczynamy się jej przyglądać uważniej, okazuje się wyjątkowa. Grupa Barenbrug, posiadająca 12,5% udziału w rynku traw, specjalizuje się w hodowli, produkcji oraz sprzedaży jej odmian. Odmian hodowanych w różnych celach, odpowiadających wymogom zróżnicowanych stref klimatycznych - soczystych traw o wysokich wartościach odżywczych dla zwierząt hodowlanych, dekoracyjnych traw parkowych i ogrodowych, wolno rosnących traw na pobocza drogowe, czy wytrzymałych traw przeznaczonych dla obiektów sportowych i rekreacyjnych. Nasiona traw w jasnożółtych paczkach, których znakiem rozpoznawczym jest logo firmy Barenbrug, sprzedawane są na całym świecie. Barenbrug jest niezależną firmą rodzinną, której tradycje kontynuowane są już w czwartym pokoleniu, obecnie w siedzibie firmy Barenbrug. Firma posiada oddziały na całym świecie, a jej siedziba główna mieści się w Oosterhout w Holandii. Trawa jest wyjątkowa! Barenbrug jest wyjątkowy!

 

Nacisk na jakość

Dzięki przedsiębiorczości Josepha Barenbruga oraz jego dbałości o jakość firma wyróżnia się na rynku od samego początku swego istnienia. Jej niezwykle dynamiczny rozwój datuje się od zapoczątkowania produkcji nasion w 1932 roku oraz mianowania pierwszego inżyniera rolnictwa firmy w roku 1937. Rozwój ten został jednak wstrzymany w latach 1940-1945, wyznaczających ramy II wojny światowej.

 

Opracowywanie odmian Barenbrug

Po zakończeniu wojny firma odegrała znaczącą rolę poprzez swoją obecność w sieci uniwersytetów rolniczych, w instytutach naukowych oraz organizacjach branżowych. Holandia stała się jednym z głównych eksporterów nasion trawy na świecie. W 1948 roku Barenbrugowi udało się umieścić pierwsze gatunki traw na Liście Odmian Holenderskich. Dzięki słynnej odmianie Barenza – życicy trwałej typu pastewnego – po raz pierwszy w historii możliwe stało się zagwarantowanie czystości danej odmiany. Barenza, przez wiele dekad plasująca się na szczycie listy międzynarodowych list odmian, zapewniła firmie Barenbrug trwałe miejsce na mapie świata. 

 

Wprowadzanie innowacyjnych odmian  

Reputacja firmy Barenbrug została umocniona na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku dzięki wprowadzeniu odmiany Baron, wiechliny łąkowej, na którą uzyskano patent w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze odmiany życicy trwałej przeznaczonej dla obiektów sportowych, do których zalicza się odmiana Barry, pozwoliły firmie wnieść ogromny wkład w rozwój rynku nasion traw produkowanych dla obiektów rekreacyjnych.

 

W latach osiemdziesiątych Barenbrug dokonał przełomu na rynku traw przeznaczonych na trawniki i pola golfowe dzięki wyjątkowo popularnym odmianom Barcrown i Bardot.

 

Opracowywanie nowych odmian

Grupa Barenbrug posiada obecnie placówki hodowli roślin na pięciu kontynentach, gdzie nowe odmiany mogą być testowane w różnych warunkach klimatycznych pod kątem zdolności adaptacyjnych, podatności na choroby, plonu, zapotrzebowania na światło, czy odporności na deptanie.

Hodowcy roślin z Barenbrug poszukują najlepszych roślin trawiastych na całym świecie. Są one następnie krzyżowane, tworząc nowe odmiany traw. Opracowanie nowej odmiany zajmuje około piętnastu lat. Łącząc doświadczenie, pomysłowość oraz cierpliwość, Barenbrug z powodzeniem opracowuje nowe odmiany. Międzynarodowa wiedza w zakresie hodowli roślin, wsparta zaangażowaniem w ciągłą innowacyjność, są silnym motorem wzrostu firmy.

 

Nieodłączne partnerstwo oparte na zaufaniu

Znacznie bardziej niż w przypadku innych produktów, w branży produkcji nasion trawy zaufanie odgrywa dominującą rolę w relacjach pomiędzy producentami a klientami. Dzieje się tak, ponieważ od chwili wysiania nasion do ostatecznej oceny jakości produktu końcowego upływa wiele czasu. Zaufanie, którym obdarzany jest Barenbrug, wynika z innowacyjności firmy oraz gwarantowanych metod działania, popartych stosowaniem międzynarodowych norm i procedur. Partnerstwo jest dla Barenbrug nieodłącznym elementem współpracy. 

 

Produkcja ogólnoświatowa w oparciu o klimat

Firma utrzymuje bliskie relacje z hodowcami kontraktowymi oraz z branżą. Nasiona są produkowane w ponad 20 krajach. Produkcja jest rozmieszczona na całym świecie w oparciu o cechy charakterystyczne odmian wynikające z klimatu. Pozwala to również zmniejszyć ewentualne konsekwencje nieudanych lokalnych zbiorów. Barenbrug posiada doskonałą świadomość marki oraz wizerunek wyróżniającej się, zorientowanej na klienta firmy. Naturalnie wielką uwagę zawraca się na dystrybutorów, pełniących rolę punktów odniesienia na rynku.

Dla firmy tak skoncentrowanej na marketingu jak Barenbrug, odpowiadanie na potrzeby klientów ma fundamentalne znaczenie. To bardzo proste - klient ma zawsze rację.

  

Od firmy rodzinnej do Unilever i z powrotem

Na przestrzeni ostatnich lat wiele firm produkujących nasiona zostało przejętych przez przedsiębiorstwa o silnej pozycji finansowej, często niezwiązane z ich sektorem działalności. Barenbrug został przejęty w roku 1989. Kosztowne badania biotechnologiczne oraz dalsza ekspansja międzynarodowa zdawały się wymagać połączenia sił z partnerem o dużym potencjale finansowym. Jednak gdy w roku 1992 Unilever podjął decyzję o skoncentrowaniu się na swojej głównej działalności, dyrektor zarządzający Bert Barenbrug podjął decyzję o odkupieniu swojej firmy. Okres fuzji z Unilever miał pozytywny wpływ na firmę rodzinną. Firma została zrestrukturyzowana dzięki zorganizowaniu jej w bardziej profesjonalny sposób oraz – co istotne – opracowaniu spójnej strategii.

 

Firma rodzinna działająca globalnie

Barenbrug opiera swój rozwój globalny na strategii małych kroków. Celem długofalowym jest zdobycie światowej pozycji specjalisty w zakresie traw pastewnych i darniowych we wszystkich najważniejszych strefach klimatycznych. Inwestowanie w oddziały firmy oraz przejęcia pozwalają na zwiększenie i stabilizację obrotu oraz marży. Firma pragnie zdobywać rynki międzynarodowe przy zachowaniu autonomii – oraz siły – firmy rodzinnej. Barenbrug zyskał globalnie uznany wizerunek. „Great in grass” – jest zatem odpowiednim i rozpoznawalnym przesłaniem firmy. 

 

Pozycja innowacyjnego lidera rynku

Barenbrug nieustannie inwestuje w badania oraz marketing. Dzięki ciągłemu wprowadzaniu na rynek nowych produktów firma zdobyła pozycję innowacyjnego lidera rynku. Po upływie wieku nasiona traw nadal stanowią 80% rocznego obrotu. Zmianie uległa jednak jakość odmian i sprzedawane ilości. Firma, która wcześniej opierała swoją działalność na handlu hurtowym, ma obecnie w ofercie szeroki wybór wyspecjalizowanych produktów. Grupa Barenbrug, posiadająca zakłady produkcyjne w około 20 krajach i sprzedająca swoje produkty do ponad 90 krajów, jest drugim największym dostawcą nasion trawy na świecie. 

 
Zachować wizerunek marki Barenbrug

Barenbrug uważnie śledzi wizerunek swojej powszechnie znanej marki. Rozpoznawalna nazwa (Barenbrug), kolor (żółty), logo (piktogram) oraz jakość (gwarantowana) przyczyniają się do wzmacniania jej czołowej pozycji. Na całym świecie konsekwentnie wykorzystywany jest ten sam rodzaj opakowań, certyfikatów oraz materiałów reklamowych. 

  

Koncentracja na produktach specjalnych o wartości dodanej

Na początku XXI wieku, gdy sytuacja na rynku uległa pogorszeniu, Barenbrug zaczął przywiązywać większą wagę do produktów specjalnych. Firma bardziej niż kiedykolwiek inwestuje w innowacje i marketing, mając na celu opracowanie produktów o wartości dodanej. Setna rocznica istnienia firmy, która przypadła w 2004 roku, wyznaczyła początek strategii przyszłości, w której rynek i marka będą przedmiotem jeszcze większej uwagi.

 

Barenbrug jest dumny ze swej pozycji stabilnej, ukierunkowanej na jakość i przyszłość firmy rodzinnej. Dumny również z faktu, że obecnie już czwarte pokolenie Barenbrugów wiąże swą przyszłość z firmą. Dumny, że Barenbrug pozostaje Barenbrugiem.

 

 

 

  

 

powrót