Koniczyny - Pytania i odpowiedzi

 

 

Koniczyna biała czy czerwona? [Top]

Na użytki pastwiskowe i przemienne zalecana jest koniczyna biała, natomiast na użytki kośne

- zdecydowanie koniczyna czerwona.

 

Kiedy siać koniczynę czerwoną?[Top]

Są dwa terminy siewu koniczyny czerwonej: wczesna wiosna i późne lato. Wczesnowiosenny siew wykonujemy jak najwcześniej tzn. kiedy tylko uda się wjechać na pole. Najlepiej dodać roślinę osłonową (życica wielokwiatowa) w proporcji 15 kg/ha koniczyny i 5 kg/ha życicy. Siew późnym latem tj. od połowy sierpnia do początku września wykonujemy bez dodatku rośliny osłonowej (siew czysty).

 

Co robić jeśli na pastwisku dominuje koniczyna biała i wypiera szlachetne trawy? [Top]

Najlepiej zwiększyć nawożenie azotem mineralnym i jeśli udział traw w runi jest zbyt niski podsiać mieszanką BG-2.