Polimerowa powłoka ochronna

Rys. Polimerowa powłoka

 

Firma Barenbrug opracowała nową technologię zaprawiania nasion bakteriami z rodzaju Rhizobium. Wyjątkowa formuła i procedura mają na celu umieszczenie bakterii z rodzaju Rhizobium w polimerowej osłonie ochronnej. Do osłony wprowadzana jest również specjalna mieszanina substancji odżywczych, środków ochronnych i pierwiastków śladowych. Ponadto optymalna kontrola podczas produkcji, przechowywania i transportu, zapewnia wysoką jakość produktu końcowego. Stosowana technologia zapewnia dużą ilość bakterii z rodzaju Rhizobium oraz doskonałą ochronę przed czynnikami wywołującymi stres. W wyniku tego, w glebie znajduje się wiele skutecznych bakterii z rodzaju Rhizobium.

Wyjątkowy szczep bakterii Rhizobium.

Dzięki selekcji wielu szczepów w różnorodnych warunkach, firma Barenbrug otrzymała na potrzeby produktu nowy szczep bakterii Rhizobium. Nowy szczep wykazuje się dobrą zdolnością przetwarzania w trudnych warunkach. Szczegółowe badania i próby w terenie prowadzone przez Barenbrug Research wykazały, że nasiona lucerny pokryte powłoką Yellow Jacket, charakteryzują się przyspieszonym wzrostem, co ma znaczenie w trudnych warunkach oraz przy opóźnionym siewie.

 

Zalety powłoki Yellow Jacket z bakteriami Rhizobium:

  • Gotowy produkt - mniejszy nakład pracy i ograniczone ryzyko
  • Wyjątkowy szczep bakterii Rhizobium
  • Lepszy wzrost siewki w trudnych warunkach
  • Efektywniejsze wykorzystanie dostępnej wody i wilgoci znajdujacej się w glebie
  • Zwiększona odporność na choroby
  • Skuteczniejsze wiązanie azotu czasteczkowego
  • Większa ilość suchej masy i białka

 

Wszystkie oferowane przez nas odmiany lucerny są dostępne z powłoką Yellow Jacket. Zobacz produkty.