Wyjątkowa odmiana kostrzewy trzcinowej

 

 

Odmiany kostrzewy trzcinowej hodowane przez firmę Barenbrug, cechują się: bardzo głębokim sysytemem korzeniowym, relatywnie wąską blaszką liściową i dużo większą odpornością na przesuszenia niż inne kostrzewy trzcinowe.

 

W  WaterSaverze możemy również znaleźć niewielkie ilości specjalnie dobranej życicy trwałej, która gwarantuje szybkie zadarnianie w warunkach ograniczonego dostepu wody.

Równowaga pomiędzy najlepszymi odmianami kostrzewy trzcinowej, życicy trwałej oraz wiechliny łąkowej wychodowanymi przez firmę Barenbrug, gwarantuje ponadprzeciętną odporność na suszę i gorąco.

Poniższy wykres przedstawia różnicę pomiędzy trawnikami wysianymi z nasion WaterSavera, a trawnikiami wysianymi z tradycyjnych mieszanek nasion traw opartych na kostrzewie trzcinowej i życicy trwałej. Poziom nawodniena, podczas badań wynosił 50% ewapotranspiracji. Badania były prowadzone w okresie 2 lat.

 

powrót