Nawożenie pastwisk dla koni

Do utrzymania pastwiska w dobrym stanie niezbędne jest jego nawożenie i wapnowanie. To nieprawda, że słabe pastwiska nadają się do wypasu koni; zwierzęta te potrzebują substancji odżywczych i mikroelementów pozyskiwanych z paszy, aby ich organizm funkcjonował prawidłowo. Poza tym na słabej jakości pastwiskach konie zjadają zbyt dużo piasku, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia kolki piaskowej. 

Nawożenie pastwisk dla koni

Nawożenie zapewnia roślinom składniki pokarmowe wymagane do prawidłowego wzrostu. Ponadto nawozy zawierają mikroelementy, które konie zjadają z pokarmem, a które są niezbędne do utrzymania ich w dobrym zdrowiu. Wapnowanie zapewnia właściwe pH gleby - konieczne dla właściwego przyswajania substancji pokarmowych przez rośliny.

 

Planując nawożenie pastwiska, należy uwzględnić stan gleby. Dobrym sposobem jest oddanie próbki gleby do analizy co 4-5 lat. Badania takie wykonują różne instytucje, na przykład Stacje Chemiczno-Rolnicze www.schr.gov.pl.

 

Kluczowe dla wzrostu trawy pierwiastki to azot (N), fosfor (P) i potas (K). Bez nich trawa nie będzie właściwie rosnąć, a darń będzie luźna. Co więcej, jakość (wartość paszowa) i plony na pastwiskach nawożonych niedostatecznie (lub wcale) znacznie się pogorszą. Poproś swojego dostawcę nawozów, aby na podstawie analizy próbki glebowej obliczył dokładne potrzeby w zakresie nawożenia dla Twojego pastwiska. W poniższej tabeli zamieszczono przykładowe potrzeby pokarmowe trawy rosnącej na przeciętnym pastwisku. Uwaga! Wartości w tabeli są orientacyjne i nie stanowią dokładnych zaleceń w zakresie nawożenia! 

 

Nawożenie obornikiem

Wiosna i jesień to najlepszy okres do nawożenia pastwiska obornikiem, ponieważ wilgotna gleba lepiej zabsorbuje substancje odżywcze. Jednorazowo nie należy stosować więcej niż 20 ton obornika na hektar. Nawożenie pastwiska obornikiem można przeprowadzać dwa razy do roku. Na pastwiska dla koni najlepiej nadaje się obornik krowi.

Nawozy sztuczne

Aby uzyskać maksymalny plon trawy (poza stosowaniem obornika), konieczne jest też nawożenie niewielkimi dawkami nawozów mineralnych 4-6 razy w roku. Po nawożeniu przez 14 dni nie wypuszczaj koni na pastwisko, ponieważ najpierw nawóz musi zostać zaabsorbowany przez glebę. Kiedy to nastąpi, konie mogą bezpiecznie się paść. Dobrym pomysłem jest podzielenie pastwiska na mniejsze działki – dzięki temu możliwa będzie właściwa pielęgnacja pastwiska bez konieczności zamykania koni w stajni.

Mikroelementy

Dla utrzymania właściwego stanu zdrowia konie potrzebują takich mikroelementów jak selen, cynk, fosfor, miedź i mangan. Większość koni otrzymuje te pierwiastki i inne składniki mineralne w koncentratach, ale jeśli nawozisz pastwisko, Twoje konie będą otrzymywać te substancje także z trawą. Konie łatwo przyswajają składniki mineralne z trawy. Trawa rosnąca na nienawożonych pastwiskach (np. na pastwiskach naturalnych) cechuje się wysoką zawartością fruktanów, zaś stosunek mikroelementów do składników mineralnych często jest zaburzony. Azot jest niezbędny do syntezy białek w organizmie. Jeśli trawa nie otrzymuje wystarczającej ilości azotu, zamiast białek będzie wytwarzać fruktany. Dlatego nigdy nie należy karmić koni sianem czy kiszonką pochodzącymi z traw porastających pastwiska naturalne, lecz trzeba im podawać wyłącznie paszę z prawidłowo nawożonych pastwisk, na których rośnie odpowiednia dla koni trawa. Analiza gleby jest kluczowa dla określenia planu nawożenia i wymaganych dawek mikroelementów. Zapytaj swojego dostawcę o najlepsze nawozy oraz zalecane dawki.

Wapnowanie

Wapnowanie pastwiska zapewnia właściwe pH gleby, które wspomaga absorpcję składników pokarmowych przez glebę. Najlepszym okresem do przeprowadzenia wapnowanie pastwiska jest jesień. Właściwą dawkę wapna można ustalić na podstawie wyników analizy próbki glebowej. Przez pewien czas po wapnowaniu pastwiska nie pozwalaj paść się na nim swoim koniom.

Link-item_HorseMaster_EN!

Kup teraz

Czy chciałbyś mieć najlepszą trawę dla swojego konia lub kucyka?

powrót