Horse Master

Profesjonalna mieszanka traw na pastwiska i wybiegi dla koni.

  • Odpowiedni skład mieszanki przeznaczonej specjalnie dla koni
  • Intensywne użytkowanie i doskonałe zadarnienie runi
  • Zmniejszenie ryzyka kolki piaskowej oraz ochwatu
  • Niska zawartość cukrów
  • Przeznaczenie: pastwisko oraz siano
  • Doskonała także w hodowli: alpak, danieli, osłów
  • Pastwisko
  • Koszenie
  • Trwałe UZ

Prezentacja video mieszanki Horse Master®

 

Odpowiedni skład mieszanki

Czynników, które mają ogromny wpływ na odpowiednie utrzymanie pastwisk i wybiegów dla koni jest wiele. Po pierwsze wielokrotnie zamiast gatunków przeznaczonych specjalnie dla koni, używa się mieszanek traw przeznaczonych dla bydła. Hodowcy koni, często nieświadomie, popełniają tutaj duży błąd. Koń żywi się w zupełnie inny sposób niż krowa. Krowy pobierają trawę językiem, konie natomiast jedzą za pomocą warg. Dzięki temu mogą dużo krócej przygryźć trawę, nawet poniżej jej węzła krzewienia, co wpływa na późniejsze problemy z odrostem trawy. Skutkiem stosowania niewłaściwej mieszanki traw jest również nadmierny wzrost chwastów, długość życia traw w tym przypadku drastycznie spada.


Intensywne użytkowanie 

Innym czynnikiem, który ma wpływ na jakość trawy, jest intensywność użytkowania przez zwierzęta. Duże obciążenie pastwiska pogarsza jego jakość i skład florystyczny runi, dlatego też zdolność mieszanki do odrastania oraz jej gęstość i odporność na udeptywanie są ważnymi czynnikami idealnej mieszanki dla hodowców koni.

 

Zdrowie koni

Mieszanki traw, które w pierwszej kolejności są przeznaczone dla bydła mlecznego, są dla koni zbyt bogate w energię. Tego typu trawa jest dla koni bardzo smaczna i chętnie ją jedzą, jednak zbyt duża dawka energii, może skutkować wystąpieniem

u koni paraliżu mięśniowego i choroby kopyt (ochwat). Istnieje też ryzyko, że konie, które mają kontakt z nieodpowiednią dla nich mieszanką traw, zjedzą za dużo piasku, dlatego też mieszanka dla koni powinna tworzyć gęstą, zwartą ruń oraz powinna być niskoenergetyczna.

Niska zawartość cukrów

Fruktozany to węglowodany zapasowe, które występują głównie w źdźbłach trawy. Występują znaczne różnice w zawartości fruktozanów w różnych odmianach traw. Cukier może mieć wpływ na zdrowotność kopyt. Chociaż w warunkach panujących w Polsce spożycie przez konia cukrów nie powinno być problemem, w mieszance Barenbrug wybrano odmiany z niską zawartością cukru.

 

Rozwiązanie dla każdego pastwiska

Aby na każdym pastwisku powstała ładna ruń, Barenbrug stworzył idealną mieszankę: Horse Master®. Zarówno użyte odmiany, jak i odpowiednie proporcje poszczególnych gatunków, są dokładnie dobrane do użytku przez konie. Horse Master® tworzy gęstą zwartą ruń z nisko położonym węzłem krzewienia i bujne, mocne poszycie. Poza tym, Horse Master® jest smaczną trawą, ale zarazem niezbyt bogatą w energię. Hodowcy, którzy kochają swoje konie, nie mogą obejść się bez Horse Master®.

Instrukcja siewu trawy Horse Master®

Przygotowanie gruntu
W pierwszej kolejności należy zniszczyć starą darń, wykonując oprysk preparatem totalnym np. Roundup 360 SL, Klinik 360 SL w dawce od 5 do 7 l/ha plus 5 kg/ha siarczanu amonu, na rośliny o wysokości 15-20 cm, a nastepnie odczekać 3 tygodnie. Po upływie tego czasu pociąć pozostałości roślin broną talerzową a następnie przeorać stanowisko na głębokość ok 25 cm. Uprawa przedsiewna powinna polegać na dokładnym wyrównaniu pola, które umożliwi wysiew nasion na żądaną głębokość.

Siew
Odnawianie pastwiska najlepiej rozpocząć w miesiącach marcu/kwietniu lub sierpni/wrześniu. W tych miesiącach występuje wystarczające uwilgotnienie, a temperatura przy gruncie jest optymalna. Jest to ważne do kiełkowania trawy. Początek października to ostatni termin siewu. Późniejszy zasiew niesie za sobą ryzyko uszkodzenia młodych siewek przez przymrozki. Do zasiewu należy zastosować około 80 kg nasion na hektar.

Podsiew
Pastwiska już istniejące można przesiać mieszanką Horse Master®. Należy zwrócić uwagę, żeby przed podsiewem rosnąca trawa została bardzo krótko przycięta i zgrabiona. Po podsianiu stanowiska glebę należy przywałować. Najlepszym rozwiązaniem dla tego typu zabiegów jest zastosowanie specjalnego siewnika do podsiewów. Uwaga: przy podsiewaniu skuteczność kiełkowania jest mniejsza. Dzieje się tak, ponieważ rosnąca trawa działa konkurencyjnie, dlatego też zaleca się, żeby podsiewać trawę Horse Master® wczesną wiosną (marzec/początek kwietnia).

Nawożenie
Przed przystąpieniem do siewu należałoby wykonać analizę zasobności gleby, które wykonują Stacje Chemiczno-Rolnicze. Na podstawie tej analizy można ustalić plan nawożenia dla danego stanowiska. Często niezbędne będzie dodatkowe wapnowanie, aby uzyskać odpowiedni odczyn gleby (pH).

Porady użytkowe
Nowo założone pastwisko nie powinno być na początku zbyt intensywnie użytkowane. Gleba jest jeszcze luźna a trawa niedostatecznie ukorzeniona, jest więc mniej odporna na udeptywanie i przygryzanie. Nie należy dopuścić do zbyt intensywnego odrostu trawy w początkowym okresie wzrostu. Zaleca się aby skosić ją kilka razy, wpływamy w ten sposób na intensyfi kację krzewienia się trawy i zadarniania stanowiska. Po upływie kilku miesięcy można już w pełni użytkować pastwisko, czyli zarówno wypasać konie, jak i wypuszczać na wybieg. Pastwisko w takim stanie nadaje się też doskonale do jazdy konnej. Stanowisko na którym zastosowano mieszankę Horse Master® można również wykorzystać do wypasu kóz i owiec.

 

Skład
Gatunek
Ilość
 
100%
Horse Master
Specyfikacje
Okres wysiewu
III-X
Norma wysiewu: wybieg, pastwisko
60-80 kg/ha
Norma wysiewu: podsiew
20-40 kg/ha
Głębokość siewu
1-2 cm
Opakowanie
15 kg
Odporność na przygryzanie
Odporność na suszę
Zawartość białka i energii
Przydatność na gleby lekkie (IV-VI klasa)
Odporność na zalewanie
Dla Hodowców koni

Horse Master jest specjalnie zaprojektowaną mieszanką dla koni. Konie w przeciwieństwie do krów potrafią przygryźć trawę nawet poniżej węzła krzewienia, zjadając za dużo piasku, dlatego mieszanka Horse Master tworzy gęstą, zwartą ruń i jest niskoenergetyczna.

Horse Master jest specjalnie zaprojektowaną mieszanką dla koni. Konie w przeciwieństwie do krów potrafią przygryźć trawę nawet poniżej węzła krzewienia, zjadając za dużo piasku, dlatego mieszanka Horse Master tworzy gęstą, zwartą ruń i jest niskoenergetyczna.

Horse Master jest specjalnie zaprojektowaną mieszanką dla koni. Konie w przeciwieństwie do krów potrafią przygryźć trawę nawet poniżej węzła krzewienia, zjadając za dużo piasku, dlatego mieszanka Horse Master tworzy gęstą, zwartą ruń i jest niskoenergetyczna.

Skontaktuj się
z nami
jeśli masz pytania?
Znajdź Doradcę