Trawa & Innowacje

Firma Barenbrug specjalizuje się w opracowywaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb różnych użytkowników traw. Przykładem takiego rozwiązania jest wprowadzona kilka lat temu na rynek mieszanka traw SOS: można ją wysiewać przy bardzo niskich temperaturach gleby, co pozwala klubom sportowym na utrzymanie dobrego stanu murawy przez cały rok. Dla właścicieli koni Barenbrug opracował specjalną mieszankę Horse Master®, zawierającą nasiona takich odmian traw, które są odpowiednie dla koni i cechują się dużą odpornością na udeptywanie. Wprowadzenie mieszanki Horse Master® na rynek poprzedzone było wieloletnimi badaniami i testami.

Nowe odmiany traw

Nowe odmiany traw

Stworzenie nowej odmiany trawy to pracochłonny proces. Barenbrug posiada szeroko zakrojony program badawczo-rozwojowy, dzięki któremu możliwa jest analiza cech poszczególnych odmian traw oraz prowadzenie badań celem opracowania optymalnych mieszanek traw, przeznaczonych do zastosowania w bardzo różnych warunkach.

 

Program hodowlany rozpoczyna się od uzyskania genetycznej zmienności. Naukowcy z Barenbrug co roku dokonują oceny cech wielu tysięcy roślin; badają m.in. ich wytrzymałość na mróz i choroby, podatność na suszę itp. W specjalnych komorach z kontrolowanym klimatem symuluje się występowanie różnych chorób, testując, czy dane rośliny są na nie odporne. Następnie na małym poletku wysiewa się nasiona traw, które pomyślnie przejdą surowe testy.

 

Te rośliny wykorzystywane są do kolejnych testów, prowadzonych na poletkach testowych Barenbrug. W ostatnich trzech latach testy prowadzone są na jeszcze większą skalę. Jeśli dana odmiana wydaje się być odpowiednia do praktycznego zastosowania, pod koniec cyklu testowego zgłasza się ją do oficjalnych testów, przeprowadzanych przez właściwe organy odpowiedzialne za rejestry odmian w poszczególnych państwach Europy. Organy te badają odmianę przez kolejne trzy lata, po czym porównują ją z już zarejestrowanymi odmianami, by zadecydować, czy umieścić ją w urzędowym wykazie odmian. Od pierwszego krzyżowania do tej chwili mija piętnaście lat!

Odmiany traw w mieszance Horse Master

Wszystkie odmiany traw w mieszance Horse Master® są zarejestrowane w rejestrze odmian, co daje użytkownikom tej mieszanki gwarancję wysokiej jakości. Wszystkie te odmiany zostały indywidualnie ocenione, by określić ich specyficzne cechy w zakresie przydatności dla koni. Użyte w mieszance odmiany zapewniają koniom właściwy poziom energii i włókna, niezbędny dla ich zdrowia. Trawy Horse Master® charakteryzują się ponadto nisko umieszczonym węzłem krzewienia, tj. miejscem, w którym roślina odrasta po ugryzieniu bądź skoszeniu, oraz silnym systemem korzeniowym, gwarantującym wytrzymałą darń na pastwisku.

 

Innowacyjne
Większość mieszanek traw tradycyjnie przeznaczona jest dla bydła. Jednak wymagania krów odnośnie do trawy znacznie różnią się od potrzeb koni. Trawa przeznaczona dla bydła zawiera znaczne ilości energii i cukrów. Jest to niekorzystne dla koni, które potrzebują paszy objętościowej, o dużej zawartości włókna. Horse Master® to innowacyjna mieszanka traw, gwarantująca paszę o składzie idealnie dostosowanym do potrzeb koni. Odmiany traw w mieszance Horse Master® są ponadto bardzo wytrzymałe i tworzą darń, która wytrzymuje dzikie galopowanie po pastwisku.

 

Wytrzymałe
Dzięki rozległej, podziemnej sieci długich korzeni trawy zawarte w mieszance Horse Master® tworzą wytrzymałą darń. Długie korzenie pozwalają roślinom czerpać wodę i składniki mineralne z głębszych warstw gleby. Pastwisko obsiane mieszanką Horse Master® nie wymaga intensywnego nawadniania w okresach suchych. Co więcej, pastwiska Horse Master® zachowają wysoką jakość przez okres do dziesięciu lat, oczywiście pod warunkiem prawidłowego ich użytkowania.

Link-item_HorseMaster_EN!

Kup teraz

Czy chciałbyś mieć najlepszą trawę dla swojego konia lub kucyka?

powrót