HEADER_SOS_PL-500-2024!

Dosiewanie w niskich temperaturach

Boiska sportowe są intensywnie użytkowane i w miesiącach zimowych mogą na nich tworzyć się gołe place. Wymiana całego boiska jest często po prostu zbyt kosztowna. SOS® umożliwia podsiew zimą. Nasiona trawy szybko kiełkują, co sprzyja szybkiej odbudowie darni.

Kiełkowanie w temperaturze gleby 6°C

SOS® umożliwia podsiew podczas zimy lub krótko po niej. Jest wyjątkowy, ponieważ może kiełkować w temperaturze gleby tak niskiej, jak 6°C. Szybkie kiełkowanie i odrastanie sprzyjają szybkiej regeneracji: w ciągu dwóch do trzech tygodni znów będziesz mieć jednolitą, gęstą darń. Szybka regeneracja po zimowych uszkodzeniach znacznie zwiększa liczbę godzin gry.

SOS rośnie tam, gdzie inne trawy zawodzą.

Jesienią mieszanka z życic może doskonale funkcjonować - jeśli tylko będą sprzyjały warunki. Nie zawsze jednak można to powiedzieć o jesieni. Jesienne dosiewanie ma spore szanse, mimo niepewnych temperatur. Dosiew daje dobry start przeciw inwazji chwastów i niechcianej wiechlinie rocznej, która pojawia się już zwykle wczesną wiosną.

 

Od listopada czynniki wzrostu traw wyraźnie się pogarszają. Na przykład jest za mało światła, za niskie temperatury i za dużo opadów. Może to nadmiernie obciążać trawę, powodując wybuchy epidemii fuzariozy i plamistości liści oraz słabą regenerację po grze lub uszkodzeniach murawy.

 

Chociaż życica może nadal rosnąć w klimacie umiarkowanym w okresie jesienno-zimowym, użycie 100% życicy, Lolium perenne, nie jest idealne do dosiewu. Nie wspominając o mieszance zawierającej wiechlinę łąkową, Poa pratensis. Wiechlina łąkowa z natury rośnie wolno i potrzebuje światła do kiełkowania. W przypadku obu odmian szansa na sukces maleje, gdy dni stają się zimniejsze i krótsze.

 

Temperatura

W praktyce wiele boisk jest obsiewanych mieszanką traw, która kiełkuje w temperaturze około 10°C. Problem polega na tym, że wiechlina roczna kiełkuje już w temperaturze 8 °C. Wiechlina roczna bardzo szybko kiełkuje, a mieszanka dosiewana nie ma szans. Wiechlina roczna to prawdziwy koszmar dla greenkeepera. Jeśli chcesz pokonać wiechlinę roczną, wybierz SOS® firmy Barenbrug. SOS® kiełkuje w niskich temperaturach gleby, nawet w 6°C.

 

SOS® podejmuje wyzwanie i przy ciągłym dosiewaniu; wiechlina roczna ma niewielkie szanse na przetrwanie. Firma Barenbrug stosuje metodę obliczania Growing Degree Days tzn, ile dni potrzebuje mieszanka traw lub odmiana do rozpoczęcia kiełkowania. To obliczenie wskazuje, że SOS® potrzebuje mniej GDD niż wiechlina roczna.

 

Niestety z obliczeń wynika również, że wiechlina roczna kiełkuje znacznie wcześniej niż życica. Dlatego w niskich temperaturach SOS® jest idealną mieszanką do dosiewu, aby uzyskać przewagę nad poa annua.

 

Wiechlina roczna kontra SOS

Jak już wspominaliśmy, SOS® kiełkuje w temperaturze 6°C. Jego szybkość kiełkowania jest lepsza od wiechliny rocznej, która kiełkuje w temperaturze gleby 8 °C. Jeśli pozwoli się na dalszy wzrost wiechliny rocznej, będzie potrzebowała dużo światła. SOS® też potrzebuje światła, ale nie tak dużo, jak poa annua.

 

Obie odmiany traw mają takie same wyniki pod względem wilgotności i nawadniania. Zarówno wiechlina roczna, jak i SOS® potrzebują wilgoci. Jednak wiechlina roczna cierpi na stres, jeśli wystąpi nawet krótkotrwała susza. Stres powoduje, że wiechlina roczna bardzo szybko się rozmnaża, a następnie rozprzestrzenia jak pożar. Z drugiej strony, jeśli robi się zbyt mokro, szybko pojawia się mokra warstwa wierzchnia. Po pewnym czasie ta warstwa zapobiega odpływowi wody, co może skutkować zawilgoceniem boiska. Wreszcie wiechlina roczna potrzebuje dużo azotu, podczas gdy SOS® potrzebuje znacznie mniej.

 

Zobacz więcej informacji o wiechlinie rocznej.

Field top maker

Gdy murawa nie jest aktualnienie użytkowana, można wykonać aerację do napowietrzenia boiska sportowego lub usunąć niechcianą materię powierzchniową. Podczas aeracji usuwa się większość wiechliny rocznej, ponieważ jej płytkie korzenie ułatwiają wyciąganie jej z gleby. Wskazane jest, aby krótko po aeracji dosiać odpowiednią mieszankę traw.

 

Jest też inna, bardziej rygorystyczna opcja - usunięcia wierzchniej warstwy z całego boiska. Cała wierzchnia darń musi zostać usunięta. Następnym krokiem jest wybór najlepszej mieszanki, która jak najszybciej utworzy ładną, wytrzymałą murawę. RPR® firmy Barenbrug to dobra opcja.

 

RPR® kiełkuje bardzo szybko; tworzy rozłogi, które są  rodzajem sieci na murawie. Rośliny są połączone ze sobą, co sprawia, że ​​trawa jest niezwykle silna. Dlatego ta trawa jest bardzo rzadko uszkadzana, a jeśli tak się stanie, zdolność RPR® do samoregeneracji zaczyna działać. RPR® tworzy tak gęstą darń, przez co wiechlina roczna  z trudem może przetrwać.

Ciągła pielegnacja

Aby utrzymać boiska sportowe w dobrym stanie, ważne jest, aby stale dosiewać nasiona trawy. Jeśli po meczu pojawią się gołe place, można od razu przeprowadzić dosiew w celu zwalczania wiechliny rocznej. Jeśli tego nie zrobisz, jest duża szansa, że wiechlina roczna zadomowi się wszędzie i zawładnie boiskiem sportowym. Wiechlina roczna stanowi również problem na polach golfowych.

 

SOS® to dobry wybór do dosiewów w miesiącach zimowych. RPR® to lepsza opcja, gdy jest cieplej. RPR® tworzy rozłogi, które tworzą sieć wyjątkowo silnych roślin trawiastych. Wiechlina roczna może wyglądać na zieloną i zdrową, ale może mieć nieprzyjemne skutki uboczne, które mogą nawet uniemożliwić grę na boisku sportowym.

 

Zobacz więcej informacji o RPR®.

powrót