Oszczędne i ekologiczne utrzymanie trawnika

Znak Jakości Green Earth pomaga administratorom zieleni w osiągnięciu bardziej zrównoważonego wykorzystania i zarządzania trawnikiem.  Green Earth stawia trawom cztery konkretne wymagania, aby mogły kwalifikować się do otrzymania takiego znaku.
 
Jest to: mniej wody, mniej nawozów, mniej pestycydów i mniej koszenia.