Mniej koszenia

 

Zrównoważone zarzadzanie trawnikami oznacza także mniej koszenia. W trakcie sezonu wegetacyjnego, gdy temperatury są wysokie i jest dość światła, trawa jest w stanie wytworzyc znaczne ilości masy zielonej. Oznacza to konieczność częstszego koszenia, co wiąże się ze zwiększonym nakładem pracy, wyższymi kosztami sprzętu i paliwa (energia ze spalania kopalin), a także wyższą emisję CO2.

 Barenbrug mocno zainwestował w badania nad produkcją biomasy trawy. To pokazuje, że nie tylko gatunki traw się różnią. Także na poziomie odmian istnieją znaczne różnice w rozwoju i produkcji wysokości trawy.

Badania

Życica trwała - wewnątrz życic istnieją duże różnice. Generalnie starsze odmiany sportowe produkują wiele więcej biomasy niż nowsze odmiany obecnie stosowane. Różnice w wysokości wynoszą do ponad 30%. Rysunek 1 pokazuje ilość biomasy wytwarzanej na 1m2 rocznie w dwóch odmianach życicy trwałej. Barblack produkuje ponad 20% mniej biomasy, niż inne istniejące odmiany sportowe.

 

Rysunek 1: Barblack to mniej biomasy, zatem mniej koszenia. 

 

Bron: Landlab, 2009

 

Kostrzewa - w ostatniej dekadzie były częste susze, które powodowały spierzchnięcie piaszczystych warstw na wielu boiskach sportowych. Wybór kostrzewy trzcinowej pojawia się więc w wielu z tych przypadkach jako rozwiązanie dla optymalnej wydajności. Wynika to przede wszystkim ze zdolności tworzenia głebokiego systemu korzeniowego. Także w odniesieniu do uzyskania masy zielonej, istnieją znaczące różnice, co przedstawia rysunek 2.

 

Rysunek 2 : Bardavinci to mniej biomasy i mniej koszenia. 

 

Bron: Landlab, 2009

 

Bardavinci produkuje prawie 40% mniej biomasy niż inne istniejące odmiany kostrzewy.

 

Wstępne wyniki badań wskazują, że wzrost gospodarczy i różnice w wydajności są bardzo duże w produkcji kostrzewy trzcinowej. W 2012r. Barenbrug uzyskał wiele dodatkowych informacji na temat produkcji biomasy innych odmian takich jak: życica trwała, kostrzewa trzcinowa. Odmiany te będą wykorzystywane do produktów ekologicznych Green Earth na terenach sportowych, polach golfowych i innych publicznych terenach zielonych. Będziemy Was na bieżąco informować!