Mniej pestycydów

 

Na boiskach, trawnikach i polach golfowych trudno uniknąć sytuacji stresowych, kiedy mogą powstać choroby traw (grzyby). Przyczyniają się do tego także zmiany klimatyczne. Grzyby pojawiają się w różnych okolicznościach i mogą mieć poważny wpływ na murawę oraz obniżyć jakość gry. Jak wszystkim wiadomo "lepiej zapobiegać niż leczyć", ale też faktem jest, że istnieje coraz mniej skutecznych (chemicznych) środków zapobiegających lub zwalczających choroby.

Pestycydy
Poprzez wykorzystanie produktów zawierających odmiany traw z najlepszymi danymi dotyczącymi odporności na choroby, można zaoszczędzić na kosztach zakupu pestycydów. Jakość trawnika pozostaje bez zmian,a jego trwałość wzrasta. 

Badania
W Barenbrug wybrano program hodowli genetycznych odmian o właściwościach odpornych na czerwoną nitkowatość, Dollar Spot i Fusarium. Na całym świecie nowe odmiany badane są na te choroby i tylko te, które uzyskają najlepsze wyniki są uprawiane i rejestrowane. Są one testowane przez niezależne instytucje rejestracyjne, takie jak PPO w Holandii, Bundessortenamt w Niemczech i STRI w Wielkiej Brytanii. Wyniki można znaleźć w biuletynie odmian traw, RegelSaatgutMischungen (RSM) i STRI Turf Biuletyn Seeds. 

Ponadto liczne badania pod kątem chorób, prowadzone są także na mieszankach traw.  

 

Poniżej przedstawiamy wyniki badań odmian Barenbrug, które wykazują większą odporność na nitkowatość  czerwoną o 30% od średniej wyników badań STRI z 2011r.

 

Rysunek 1: Porównanie 3 odmian kostrzewy FRT w badaniach na odporość na czerwoną nitkowatość wg listy  STRI z 2011r.  

 

 

Bron: STRI Turfgrass Seeds 2011

 

 

Rysunek 2 pokazuje wykres dla zwykłej kostrzewy czerwonej (FRC). Średni wynik  odporności wynosi 5,2 , podczas gdy najnowsze odmiany BARENBRUG osiągają wynik powyżej 8. Ryzyko zachorowania na czerwoną nitkowatość nowych odmian ze znakiem Green Earth jest o 35% mniejsze, od ryzyka zachorowania zwykłych odmian tego gatunku.

 
Rysunek 2. Porównanie 3 odmian kostrzewy FRC w badaniach na odporność na czerwoną nitkowatość wg listy  STRI z 2011r.   

 

 

Bron: STRI Turfgrass Seeds 2011

Produkty

Mieszanki traw Green Earth wymagające mniejszego stosowania pestycydów:

 
Wytrzymała i wszechstronna mieszanka traw na green, fairway, driving range. Odporny trawnik na place zabaw.  
   
Gęsta trawa na tee.