Trwała rekreacja: golf

 

Również w branży golfa skupiamy się na trwałym rozwoju. Nie chodzi tylko o uzyskanie bardziej naturalnego pola golfowego, ale także zarządzanie alejkami i terenami zielonymi.

Miejsca na uboczu mają bowiem coraz większy wpływ na przyznawanie koncesji dla jakości technicznej torów gry.

Chcemy efektywnie wykorzystywać wodę do nawadniania, ograniczenia środków chemicznych i niższych kryteriów zużycia nawozów dla trwałego zarządzania polami golfowymi.

Dla przykładu, w Holandii 20 certyfikowanych przez organizację Golf Environment Organization (GEO)pól golfowych  jest zaangażowanych w Zielony Program Europejskiego Stowarzyszenia Golfowego.

GEO określiło sześć aspektów trwałego rozwoju: wody, energii i zasobów, jakości środowiska, krajobrazu i ekosystemów, ludzi i społeczności oraz produktów i łańcuchów dostaw. BARENBRUG wprowadza produkty ze znakiem Green Earth, by bezproblemowo przyłaczyć się i przyczynić do trwałego zarządzania polem golfowym w Holandii i za granicą.