Header-SOS-Sport-2024!

SOS Lawn Repair

Do regeneracji, rewolucyjna koncepcja do podsiewu

 • Najszybciej kiełkujące odmiany
 • Dosiew w systemie ciągłym, tuż po zimie już od 6°C
 • Stosowany na intensywnie użytkowanych murawach
 • SOS® to więcej rozegranych meczy
 • SOS® ogranicza występowanie wiechliny rocznej 
 • Nie nadaje się do zakładania trawników przydomowych i boisk sportowych
 • Siew
 • Podsiew

Zrób zakupy

 

Najszybciej kiełkujące odmiany

SOS® to rozwiązanie będące w stanie zredukować czas regeneracji murawy. Dosiew z wykorzystaniem SOS® gwarantuje przynajmniej 60% szybszy miesięczny wzrost, czyli 15 dni szybciej niż z użyciem standardowych mieszanek zawierajacych życicę trwałą.

 

Poniżej: wykres przedstwiający zasiew SOS® w okresie letnim: gęstość darni(%)/ilości dni po zasiewie.

Górna linia SOS® skraca czas po zasiewie potrzebny do wykiełkowania i umocnienia sie okrywy trawiastej o 15 dni w porównaniu z życicą trwałą.

 

Dosiew w niskiej temperaturze (już od 6°C)
Najintensywniej eksploatowane boiska zwykle tracą większość źdźbeł trawy w środku zimy. Oznacza to, że kluby są zmuszone do improwizacji w celu podtrzymania ciągłości rozgrywek na właściwie utrzymanych boiskach. SOS® rozwiązuje ten problem, ponieważ dosiewanie jest wykonywane w systemie ciągłym, tuż po zimie, tak aby pokrywa trawiasta była jak najgrubsza. Poniższy wykres przedstawia sytuację przy dosiewie w styczniu, do gleby o temperaturze 6,2 ºC. Po upływie miesiąca okrywa trawiasta już przekracza 60% zakładanej grubości.

 

 

 

  Umacnianie się SOS® w grudniu.

W niskich temperaturach SOS® umacnia się ponad 20 dni szybciej niż życica trwała.

 

Wykorzystywany na boiskach sportowych i w parkach

Dzięki krótkiemu okresowi odzyskiwania darni z  SOS®, możliwe jest użycie go na boiskach sportowych i w parkach.Odzyskujemy darń bardzo szybko i w wielu sytuacjach będzie to jedyne rozwiązanie.

 

SOS® to więcej rozegranych meczy.

Dzięki SOS® dosiewanie jest możliwe przez cały sezon piłkarski. SOS® daje gęstą okrywę trawiastą, co zwiększa również częstotliwość rozgrywek w roku. Boiska będą więc wykorzystywane intensywniej niż kiedyś, a liczba godzin gry wzrośnie znacząco.


SOS® zwiększa liczbę godzin gry o około 100 godzin rocznie w porównaniu z życicą.

 

Gęstość darni w sezonie piłkarskim.


Roczne średnie pokrycie trawą z użyciem SOS®.

 

SOS® ogranicza występowanie wiechliny rocznej.

W przeciwieństwie do SOS®, wiechlina roczna (poa annua) tworzy bardzo płytki system korzeniowy, przez co jest podatna na uszkodzenia. Poa annua jest również jaśniejsza od reszty trawy, co powoduje efekt odbarwienia murawy. Główną cechą SOS® jest szybkie kiełkowanie i umacnianie się w niskich temperaturach, co ogranicza możliwość ukorzenienia się wiechliny rocznej.

 

Zalety SOS®

 • Jest najszybszym rozwiązaniem dla boisk sportowych
 • Skraca o połowę czas odzyskiwania murawy po podsiewie
 • Rozrasta się szybko, latem i zimą
 • Kiełkuje już w temperaturze 6 ° C
 • Wygłusza wiechlinę roczną
 • Znacznie więcej godzin rozegranych meczy
 • Solidne, głębokie zakorzenienie
 • Piękna murawa, gładsze pole gry
 • Lepsze zachowanie futbolówki przy technicznych uderzeniach

      i mniej urazów podczas gry

 

 

Data przydatności mieszanek nasion traw

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 28 grudnia 2012r. Poz.1512- Ustawa o nasiennictwie, termin przydatności mieszanek nasion traw wynosi 3 lata od daty pakowania, jednak w trzecim roku, w terminie do 30 czerwca. Po tym okresie mieszanka nasion traw nie nadaje się do sprzedaży.

Data pakowania- "Date of closing", znajduje sie na każdym opakowaniu, na zielonej etykiecie, która wydawana jest do każdego opakowania przez Holenderską Inspekcję Nasienną NAK. Etykieta ta jest jednocześnie potwierdzeniem, wydania przez Inspekcję Nasienną świadectwa kwalifikacji do danej partii nasion traw.

 

Skład mieszanki może nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli, w zależności od dostarczonej partii.

Skład
Ilość
50%
Życica trwała
50%
Życica wielokwiatowa odmiana gazonowa
Specyfikacje
Norma wysiewu-dosiew/m²
30-50 gr
Wys.koszenia
12-40 mm
Opakowanie
1kg, 5 kg, 15 kg
Do zakładania boisk
Do podsiewu wczesną wiosną i późną jesienią
Do podsiewu
Murawy sportowe

Dzięki globalnemu doświadczeniu, BARENBRUG produkuje trawy najwyższej jakości. Nasze referencje mówią same za siebie. Nasze trawy używane są w europejskich i międzynarodowych ligach piłkarskich oraz ważnych wydarzeniach sportowych takich jak np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy czy Igrzyska Olimpijskie.

Dzięki globalnemu doświadczeniu, BARENBRUG produkuje trawy najwyższej jakości. Nasze referencje mówią same za siebie. Nasze trawy używane są w europejskich i międzynarodowych ligach piłkarskich oraz ważnych wydarzeniach sportowych takich jak np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa...

Dzięki globalnemu doświadczeniu, BARENBRUG produkuje trawy najwyższej jakości. Nasze referencje mówią same za siebie. Nasze trawy używane są w europejskich i międzynarodowych ligach piłkarskich oraz ważnych wydarzeniach sportowych takich jak np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy czy Igrzyska Olimpijskie.

Odpowiedzi
na najczęściej
zadawane pytania
Kliknij tutaj