Barenbrug D1!

WaterSaver

Mieszanka na skarpy, wały i rowy

  • Rozbudowany system korzeniowy sięgający po kliku sezonach nawet do 50 cm głębokości
  • Przyczynia się do stabilizacji gruntu
  • Odporność na suszę, nie wymaga intensywnego podlewania
  • Odporność na przejściowe niedobory azotu
  • Trwała i gęsta darń
  • Skarpy
  • Pobocza dróg
Skład
Ilość
80%
Kostrzewa trzcinowa
10%
Życica trwała
10%
Wiechlina łąkowa
Specyfikacje
Norma wysiewu/m²
30-35 gr
Min wys. koszenia
30-40 mm
Opakowania
1kg,5kg,15 kg
Pobocza
Skarpy
New property
Pobocza i skarpy

Trawy na poboczach dróg i wałach muszą spełniać swoją funkcję przez cały rok. Barenbrug oferuje specjalne rozwiązania aby zapewnić wysoką tolerancją na zasolenie gleby. Trawy muszą być odporne na rozproszone świało i utrzymywać zwartą darń w strefie poboczy dróg.

Trawy na poboczach dróg i wałach muszą spełniać swoją funkcję przez cały rok. Barenbrug oferuje specjalne rozwiązania aby zapewnić wysoką tolerancją na zasolenie gleby. Trawy muszą być odporne na rozproszone świało i utrzymywać zwartą darń w strefie poboczy dróg.

Trawy na poboczach dróg i wałach muszą spełniać swoją funkcję przez cały rok. Barenbrug oferuje specjalne rozwiązania aby zapewnić wysoką tolerancją na zasolenie gleby. Trawy muszą być odporne na rozproszone świało i utrzymywać zwartą darń w strefie poboczy dróg.

Odpowiedzi
na najczęściej
zadawane pytania
Kliknij tutaj
Sklep Internetowy
Zapraszamy!