Ekonomiczna i zrównoważona trawa

Opracowując nasze produkty, koncentrujemy się nie tylko na ekonomicznych walorach trawy, ale również na jej zrównoważonym użytkowaniu i gospodarowaniu. W tym celu wprowadziliśmy znak jakości Green Earth, który pomaga konserwatorom zielonych przestrzeni publicznych gospodarować zielenią w zrównoważony sposób. Znak Green Earth umożliwia nam współpracę na rzecz przyszłych pokoleń, aby mogły podejmować dalsze działania bez żadnych obciążeń, zamiast zmagać się ze skutkami naszych krótkowzrocznych wyborów.

Zrównoważone użytkowanie i utrzymywanie

Trawa to przede wszystkim roślina zrównoważona. Ponieważ ma zdolność akumulacji dużej ilości węgla w glebie, przyczynia się do zmniejszenia poziomu CO2 w atmosferze. Dzięki połączeniu różnych rodzajów i odmian traw uzyskano zróżnicowaną populację roślin, która sprawdza się nawet w najbardziej skrajnych warunkach. Istnieje szeroka gama możliwości, które można wdrożyć, aby zapewnić zrównoważone użytkowanie i utrzymanie powierzchni trawiastych. Jednym z przykładów wykorzystywania najnowszych osiągnięć w dziedzinie trawy jest inwestowanie przez dział Barenbrug Research w badania nad aktualnymi globalnymi kwestiami związanymi z koniecznością oszczędzania wody i ograniczania koszenia.

 

Znak jakości Green Earth

Barenbrug wyznacza rygorystyczne normy dotyczące aspektów ekonomicznych naszych mieszanek traw oraz zrównoważonego użytkowania i gospodarowania. W ramach naszego zaangażowania w tej dziedzinie przyznajemy znak jakości Green Earth wszystkim mieszankom nasion traw, które spełniają nasze standardy. Znak jakości wskazuje, że w określonym rodzaju trawy – w porównaniu z poprzednimi generacjami – osiągnięto lepsze wyniki pod względem ograniczenia nawadniania, stosowania pestycydów i nawozów, a także konieczności koszenia. Trawy opatrzone tym znakiem jakości zapewniają wymierne korzyści konserwatorom publicznych terenów zielonych.

 

Oszczędność wody

Zapotrzebowanie na czystą wodę pitną oraz konieczność oszczędzania wody należą dziś do najważniejszych kwestii na świecie. Już od dziesięciu lat warunki pogodowe są bardziej skrajne niż kiedykolwiek wcześniej. Wiosną i latem częściej zdarzają się długie okresy suszy lub – przeciwnie – ulewne deszcze.

 

Zapotrzebowanie na wodę do nawadniania nie ma oczywiście pierwszeństwa przed innymi celami. Należy jednak pamiętać, że woda jest niezbędna dla wzrostu roślin, do których należy również trawa. Trawa musi dziś radzić sobie z trudniejszymi warunkami ze względu na zmiany klimatyczne i kurczące się zasoby wody. Gatunki trawy o długich korzeniach mogą jednak łatwo pobierać więcej wody z gleby, zmniejszając w ten sposób konieczność nawadniania.

 

Mniej koszenia

Jedną z cech zrównoważonej uprawy trawy jest ograniczona potrzeba koszenia. Ze względu na wysokie temperatury i więcej światła sama objętość trawy podczas sezonu wegetacyjnego może być wyzwaniem. Oznacza to, że konieczne jest częstsze koszenie, co skutkuje wyższymi kosztami pracy, paliwa i maszyn, a także istotnym wzrostem emisji CO2. Firma Barenbrug zainwestowała w badania nad produkcją biomasy przez trawy, a inwestycja ta przyniosła wymierne korzyści. Nasze badania pokazują, że nie tylko poszczególne odmiany różnią się między sobą, ale wysokość i objętość trawy mogą znacząco różnić się także w obrębie jednej odmiany. Znak jakości Green Earth przyznawany jest tym odmianom, które potrzebują jak najmniej koszenia, co przekłada się na oszczędność paliwa i zmniejszenie emisji CO2.

 

Wszystkie odmiany i mieszanki opatrzone znakiem Green Earth zostały przebadane niezależnie przez krajowe i międzynarodowe instytuty badawcze. Wdrażając rygorystyczne wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju w produkcji trawy, Barenbrug dąży do współpracy z zarządcami publicznych terenów zielonych, aby przyczyniać się do poprawy stanu planety dla nas i dla przyszłych pokoleń.

powrót