Główna działalność

Grupa Royal Barenbrug działa w dziedzinie badań i rozwoju na całym świecie. Zajmujemy się również sprzedażą i obsługą klienta. Poniżej prezentujemy szerzej obszary naszych zainteresowań.

 

Naszą główną działalność stanowią: badania i rozwój, produkcja nasion oraz sprzedażobsługa klienta.

Badania i rozwój

Rozwój traw i strączkowych roślin pastewnych to główny przedmiot naszej działalności. Ponadto zawsze staramy się oferować naszym klientom maksymalną wartość dodaną. Nasz zespół ds. badań i rozwoju pracuje w 22 krajach, na 6 kontynentach, w najważniejszych strefach klimatycznych świata, dzięki czemu przez cały czas mamy do czynienia z tą samą glebą...

Produkcja nasion

Podobnie jak w przypadku działu badań i rozwoju, nasza produkcja nasion trawy jest tam, gdzie być powinna, czyli na całym świecie. Aby to osiągnąć, nawiązaliśmy trwałe relacje z doświadczonymi specjalistami w zakresie uprawy nasion i produkcji.

Sprzedaż i usługi

Oferujemy rozwiązania poprawiające wydajność i jakość upraw klientom w ponad 80 krajach. Oddziały firmy Barenbrug (w 18 krajach, na 6 kontynentach, a jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa) odpowiadają za lokalną obsługę w swoich regionach, oferując wszystkim spersonalizowane rozwiązania.

powrót