Produkcja nasion

Wszystkie oddziały firmy Barenbrug mają własną międzynarodową organizację produkcji oraz własne zasoby przetwórcze. Dużą część popytu na nasiona trawy, koniczyn i lucernę pokrywa produkcja podmiotów zewnętrznych. Firma Barenbrug osiąga to poprzez wieloletnie relacje z wieloma producentami nasion z całego świata, którymi zarządzają wytrawni i zaufani profesjonalni kierownicy produkcji.

Produkcja nasion

Wiodący producent

Firma Barenbrug jest wiodącym producentem nasion trawy. Zdobywanie wiedzy i rozwój technologii nasion motywuje nas do zwiększania różnorodności produkowanych nasion. Działy produkcji nasion Grupy Royal Barenbrug odpowiadają za międzynarodową produkcję nasion trawy oraz wszelką związaną z tym działalność. Każde wyzwanie to jednocześnie wiele możliwości jego realizacji zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Cały świat

Produkcja nasion trawy w firmie Barenbrug prowadzona jest na całym świecie, wszędzie tam, gdzie potrzebują tego nasi klienci. W końcu odpowiadamy za prawie 82 miliony kilogramów całkowitej produkcji nasion – to całkiem sporo!

 

Profesjonaliści

Profesjonalizm w zakresie uprawy nasion, połączony ze specjalistycznym nadzorem kierowników produkcji z firmy Barenbrug zapewnia doskonałą jakość nasion, ciągłość i wysokie plony.

 

Uprawa naszych nasion trawy zapewnia hodowcom wiele korzyści:

  • korzystny element płodozmianu
  • każdy kolejny plon ma lepszą strukturę oraz obserwowane są inne pozytywne efekty
  • korzyści finansowe
  • lepsze wykorzystanie dostępnej siły roboczej i maszyn
  • niewielka konieczność i niski koszt wymaganych dodatkowych inwestycji

 

Wśród zalet uprawy nasion trawy we współpracy z firmą Barenbrug można wymienić:

  • specjalistyczne doradztwo w zakresie uprawy trawy
  • duży wybór odmian dostosowanych do indywidualnych potrzeb
  • względnie wysoka cena zakupu i dobra wydajność w kg
  • ciągłość i długotrwałe relacje

 

Masz pytania? Chcesz produkować trawę razem z nami? Zapraszamy do kontaktu:

 

Helmig Spijkerboer

Globalny koordynator produkcji

hspijkerboer@barenbrug.nl

Tel. +31 65 329 46 78

powrót