PH_Barenbrug_Lucerne_Cows!

Doskonała wartość paszowa

Odmiany lucerny opracowane przez Barenbrug są dobierane w naszym programie hodowlanym. Ciągłe monitorowanie takich parametrów jak strawność, zawartości białka surowego czy włókna (NDF i dNDF) zaowocowało opracowaniem odmian o wyjątkowo wysokiej wartości odżywczej. Te nadzwyczajne właściwości produktów Barenbrug zostały potwierdzone w wielu urzędowych i niezależnych badaniach na całym świecie. Niektórym naszym odmianom lucerny przyznano znak jakości Excellent Feed Value.

Wysoka zawartość suchej masy w dawce, o dużej zawartości białka i włókna efektywnego

Właściwie zakiszona lucerna jest chętnie zjadana przez krowy i zapewnia doskonałą stymulację żwacza. Łodygi lucerny pobudzają pracę układu pokarmowego krowy, poprawiając trawienie. Produkowana przez bydło w czasie przeżuwania ślina pomaga w ustabilizowaniu pH w żwaczu. Główną zaletą lucerny jest to, że jest szybko trawiona przez bydło. Dzięki temu żwacz jest wypełniony paszą, ale bez ryzyka zapchania. Lucerna dostarcza więc dużo białka i włókna efektywnego dzięki wysokiej zawartości suchej masy w dawce.


Te odmiany lucerny, które cechują się najlepszymi właściwościami odżywczymi, zostały odznaczone znakiem jakości „Excellent feed value”.

Pożywna pasza dla krów mlecznych

Lucerna stanowi także bardzo pożywną paszę dla bydła mlecznego. Jest łatwo trawiona przez krowy i zawiera dużo białka. W przypadku krów mlecznych najbardziej odpowiednią postacią paszy z lucerny jest kiszonka, natomiast siano z lucerny będzie bardziej odpowiednie dla cieląt oraz koni. Lucerna zapewnia wysoką mleczność krów, mimo że kiszonka z lucerny dostarcza mniej energii z kilograma suchej masy niż kiszonka z trawy. Rolnicy mogą jednak poprawić wartość paszową lucerny, kosząc ją wcześniej - tuż przed kwitnieniem. Dzięki temu zwiększa się zawartość białek i energetyczność w kg suchej masie.

 

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe różnice w wartości paszowej między wczesnym a późnym pokosem lucerny.

 

 Stadium rozwoju w momencie koszenia  Przed kwitnieniem Na początku kwitnienia W pełni kwitnienia
Białko surowe %

21,1

18,9

14,7
ADF % 30,2 33,0 38,0
NDF % 40,5 42,0 52,5
Dawka suchej masy (kg/dzień) 14,2 13,7 13,3
 

Kiszonka z lucerny

Kiszonka z kukurydzy

Kiszonka z trawy

Cukry (g/kg SM) 20 15 80
Skrobia (g/kg SM) 0 320 0
NDF (g/kg SM) 400 370 440
NDF-Strawność % 58% 55% 75%

Białko surowe (g/kg SM)

210 80 170
Energia netto laktacji (MJ-NEL) 800 950 930

Białko jelitowe (DVE)

55 58 75

 

 

W diecie krów lucerna dostarcza białka i włókna (struktury). Dlatego doskonale komponuje się z kukurydzą (dostarczającą skrobi) oraz trawami (dostarczającymi cukrów i strawnych ścian komórkowych). Powyżej przedstawiono przykładowe wartości dla średniej jakości kiszonki z lucerny, kukurydzy i trawy.

powrót