Make Life Beautiful

Dlaczego POPLON?

Najbardziej cieszy nas zadowolonie Hodowców :)

Opinia 1 - Poplon bezorkowo po kukurydzy / GR Mieczkowski, woj. mazowieckie

Siew mieszanki poplonowej odbył się we wrześniu bezorkowo po zbiorze kukurydzy, po siewie wałowanie, a zbiór plonu w początkach maja. Kolejny rok z rzędu zbieramy jakościową paszę dla naszych krów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinia 2 - Sprawdzona na stanowiskach po zbożu / GR Niestępski, woj. mazowieckie

Mieszanka B&G 13 POPLON regularnie wysiewana po zbożu pozwala nam zagospodarować produkowaną w gospodarstwie gnojowicę wykorzystywaną do nawożenia przedsiewnego. Po zbiorze wiosennego pokosu mieszanki poplonowej stanowisko jest wykorzystywane pod zasiewy kukurydzy.

 

 

 

 

Opinia 3- Duży areał dobrze wykorzystany / OHZZ Osowa Sień, woj. lubuskie

Mieszanką B&G 13 POPLON zostało obsiane w sierpniu 2018 roku około 90 hektarów. Początkiem maja 2019 został zebrany pierwszy pokos wartościowej zielonki, a użytek pozostawiono na kolejne miesiące do dalszej produkcji paszy. 

 

 

powrót