ProtaFix

Zwiększa zawartość białka w kiszonce!

 

Skład mieszanki ProtaFix to:
Koniczyna Michela to gatunek znany ze swojej wysokiej plenności, zwłaszcza w warunkach wysokiej wilgotności (jesienią i zimą), oraz doskonałych właściwości paszowych.

Koniczyna perska dobrze radzi sobie w okresach suchych; wiąże azot najlepiej ze wszystkich gatunków koniczyny.

Koniczyna aleksandryjska to gatunek o wysokiej produktywności, który zwiększa efektywność wiosennego siewu.

Koniczyna inkarnatka to wszechstronny gatunek, który dobrze rośnie na różnych glebach.

 

Połącz z wybraną trawą

Lubisz sam podejmować decyzje odnośnie siewu? Mieszanka koniczynowa ProtaFix daje Ci szerokie możliwości w tym zakresie, ponieważ możesz ją zmieszać z wybraną przez siebie mieszanką traw. Czy stosujesz płodozmian na swoim polu, obsiewając je naprzemiennie kukurydzą lub innymi roślinami uprawnymi? W takim przypadku wysiew mieszanki roślin jednorocznych jest dobrym pomysłem. Zamierzasz obsiać trwały użytek zielony? Mieszanka ProtaFix stanowi źródło dodatkowego azotu, który zapewnia roślinom dobry start oraz pozwala uzyskać dodatkową paszę w pierwszym roku uprawy. Czy chcesz nadal odnosić korzyści dzięki stosowaniu koniczyny? Do obsiewu pastwisk wybierz koniczynę białą; do obsiewu łąk kośnych wybierz koniczynę czerwoną.

 

Popraw strukturę i żyzność gleby

Korzenie koniczyny rozluźniają i napowietrzają glebę. Poprawia to środowisko życia i aktywność mikroorganizmów glebowych, co z kolei pozytywnie wpływa na żyzność gleby. Jeśli wysiewasz mieszankę ProtaFix z trawą jako międzyplon, plon główny będzie lepiej rosnąć dzięki azotowi związanemu wcześniej przez korzenie koniczyny.

Wiązanie azotu z atmosfery

Koniczyna ma zdolność do wiązania azotu atmosferycznego. Wysiew mieszanki ProtaFix oznacza, że nie będziesz musiał stosować tak dużo sztucznych nawozów azotowych, by uzyskać wysoki plon suchej masy, ponieważ rośliny mogą skorzystać z azotu pobranego przez koniczynę ProtaFix.

 

Mieszanki koniczynowe

Podobnie jak w przypadku traw, każda odmiana koniczyny wyróżnia się unikatowym zestawem cech i indywidualnym wzorcem wzrostu. Dlatego zastosowanie na pastwisku mieszanki różnych odmian koniczyny zwiększa szanse pomyślnego rozwoju roślin i zapewnia ich dłuższą żywotność. Dodatkowo zapewnia to połączenie różnych właściwości paszowych poszczególnych odmian koniczyny.

powrót