Wydajny międzyplon

Popularność rozwiązań międzyplonowych rośnie w polskich gospodarstwach z każdym rokiem. Zainteresowanie wzbudza paleta korzyści jakie niesie wprowadzenie ich do płodozmianu. Walory mieszanki poplonowej B&G 13 Milkway POPLON doceniają zarówno gospodarstwa hodujące bydło, jak i te specjalizujące się w produkcji roślinnej.

Poprawa struktury gleby

Ruń mieszanki poplonowej B&G-13 Milkway POPLON to oprócz ogromnej ilości zielonej masy, także bardzo duża podziemna część korzeniowa. Na lżejszych i mniej zasobnych stanowiskach glebowych resztki po skoszeniu mieszanki poplonowej stanowią świetne wzbogacenie warstwy próchniczej w materię organiczną. Przy gruntach bardziej zwięzłych uzyskujemy dodatkowo napowietrzenie oraz poprawę przepuszczalności stanowska.

 

Międzypoplon poprawiający strukturę gleby

 

Pasza dla krów lub zielony nawóz

W zależności od priorytetów produkcyjnych i profilu działalności gospodarstwa wykorzystują mieszankę poplonową B&G 13 Milkway POPLON stosując jedną z dwóch dedykowanych norm wysiewu:
- 50 kg/ha pod użytek do produkcji zielonej masy na cele paszowe
- 25-35 kg/ha przy wysiewie jako zielony nawóz

Ozimy poplon po kukurydzy i zbożu

W przypadku późno schodzącej z pól kukurydzy wprowadzenie międzyplonu w postaci mieszanki poplonowej B&G-13 Milkway POPLON umożliwia zbiór dodatkowej wartościowej zielonki już w pierwszych tygodniach maja kolejnego roku. Po skoszeniu i zbiorze, stanowisko może być przeznaczone pod zasiew kukurydzy, lucerny, zbóż, trawy lub innych upraw pastewnych.

Jeśli planujesz wykorzystać do tego celu stanowisko po zbożu, termin siewu przypadnie zdecydowanie wcześniej – na przełomie lipca i sierpnia. Wówczas pierwsze koszenie i zbiór plonu należy planować na końcówkę kalendarzowego lata (wrzesień – październik), a kolejny pełny pokos przypadnie już po przezimowaniu, zazwyczaj na początku maja.

 

Mieszanka wysiana we wrześniu po kukurydzy, wiosną daje wysoki plon

 

powrót