Lucerna w polimerowej otoczce Yellow Jacket.

Yellow Jacket – Ulepszona powłoka nasion

stworzona przez firmę Barenbrug, zawierająca bakterie z grupy Rhizobium, jest przeznaczona do otoczkowania nasion lucerny. Wykorzystanie nowej technologii umożliwiło zaszczepienie dużej ilości żywych bakterii z grupy Rhizobium w polimerowej osłonie ochronnej. Produkt stworzony jest z myślą o poprawie wzrostu siewek i zwiększeniu wydajności produkcji paszy. Zawiera substancje odżywcze, wszystkie niezbędne minerały i substancje zabezpieczające.

 

 

Polimerowa powłoka ochronna

Firma Barenbrug opracowała nową technologię zaprawiania nasion bakteriami z rodzaju Rhizobium. Wyjątkowa formuła i procedura mają na celu umieszczenie bakterii z rodzaju Rhizobium w polimerowej osłonie ochronnej.

Do osłony wprowadzana jest również specjalna mieszanina substancji odżywczych, środków ochronnych i pierwiastków śladowych. Ponadto, optymalna kontrola podczas produkcji, przechowywania i transportu, zapewnia wysoką jakość produktu końcowego. Stosowana technologia zapewnia więc większą ilość bakterii z rodzaju Rhizobium oraz ich doskonałą ochronę przed czynnikami wywołującymi stres.

 

Wyjątkowy szczep bakterii Rhizobium.

Dzięki selekcji wielu szczepów w różnorodnych warunkach, firma Barenbrug otrzymała na potrzeby produktu nowy, wyjątkowy szczep bakterii Rhizobium. Nowy szczep wykazuje się dobrą zdolnością przetrwania w trudnych warunkach. Szczegółowe badania i próby w terenie prowadzone przez Barenbrug Research wykazały, że nasiona lucerny pokryte powłoką Yellow Jacket, charakteryzują się przyspieszonym wzrostem, co ma znaczenie szczególnie w trudnych warunkach i przy opóźnionym siewie.

 

 

 

Zalety powłoki Yellow Jacket z bakteriami Rhizobium:

  • Gotowy produkt – mniejszy nakład pracy i ograniczone ryzyko
  • Wyjątkowy szczep bakterii Rhizobium
  • Lepszy wzrost siewki w trudnych warunkach
  • Efektywniejsze wykorzystanie dostępnej wody i wilgoci znajdującej się w glebie
  • Zwiększona odporność na choroby
  • Skuteczniejsze wiązanie azotu cząsteczkowego
  • Większa ilość suchej masy i białka
 

Odmiany lucerny Barenbrug.

Barenbrug realizuje na szeroką skalę program związany z hodowlą nowych odmian lucerny.

Nasz program jest realizowany we Francji, w Rumunii i Australii. Głównym celem programu Barenbrug w zakresie hodowli lucerny jest umożliwienie rolnikom osiąganięcia maksymalnych korzyści. Najważniejsze cechy naszych odmian to: strawność, wysoka zawartość białka, odporność na choroby i nicienie, duża ilość suchej masy oraz zimotrwałość.

 

Wszystkie oferowane przez nas odmiany lucerny są dostępne z powłoką Yellow Jacket.