Nasz cel - najlepsza sianokiszonka

Rozmowa z Panią Haliną Czarnecką – Głównym Specjalistą ds. produkcji zwierzęcej

w Gospadarstwie  Rolnym Międzychód Sp. z o.o., województwo warmińsko-mazurskie.

 

Na zdjęciu: Pani Halina Czarnecka GR Międzychód i Piotr Kowalski Barenbrug Polska.

 

Znajdujemy się w gospodarstwie w Międzychodzie, ale to nie jedyne gospodarstwo należące do spółki?

Tak, w skład spółki wchodzą cztery gospodarstwa o łącznej powierzchni 1800 ha. Prezesem spółki jest Pan Andrzej Michalczyk. Gospodarstwo w Międzychodzie prócz produkcji roślinnej zajmuje się również produkcją zwierzęcą, pozostałe zakłady tylko produkcją roślinną. Wśród uprawianych roślin dominują rzepak i pszenica (towarowe) oraz kukurydza, lucerna i trwałe użytki zielone jako zabezpieczenie bazy paszowej. W gospodarstwie hodujemy 185 krów dojnych o średniej rocznej wydajności 11030 kg mleka od krowy. Dodatkowym dochodem jest sprzedaż kilku buhajków hodowlanych do innych gospodarstw oraz niewielkie stado bydła mięsnego. Ale to na krowach mlecznych skupiamy całą swą uwagę.

Wiem, że może się Pani pochwalić licznymi czempionami.

To nasze skarby, o te sztuki dbamy w sposób szczególny, co nie oznacza, że o pozostałe mniej się troszczymy. Tegoroczne wystawy możemy uznać za bardzo udane dla naszego Gospodarstwa. Na XIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu 16 czerwca dwie nasze jałówki uzyskały tytuł czempiona, w tym jedna z nich została superczempionem wystawy. Wsród krów było podobnie, bo również dwie sztuki (w I i III laktacji) zostały czempionkami i ta starsza została superczempionem wystawy.

Gratuluję tak wspaniałych wyników, wiem jak dużo pracy trzeba włożyć aby dojść do tak wysokiego poziomu.

Dziękuję, staramy się bardzo. Wiele pracy wkładamy w zarządzanie stadem i łączenie nie tylko pracy hodowlanej ale również właściwego żywienia i dobrostanu. Korzystamy z wiedzy innych ludzi: weterynarza, żywieniowca, agronoma i innych którzy mogą podsunąć nam ciekawe rozwiązania, bo uważamy że „ musimy być mądrzy mądrością innych”.

Z jakich produktów firmy Barenbrug Państwo korzystacie w swoim gospodarstwie?

Użytkujemy dwie odmiany lucerny Sanditi i Alexis.

Co zdecydowało o wyborze naszych odmian spośród konkurencyjnych?

Zdecydowało profesjonalne doradztwo w zakresie doboru właściwych odmian, agrotechniki, nawożenia i oczywiście zbioru, bo każdy etap w produkcji lucerny jest równie ważny. Lucerna to wymagająca roślina i nie chcemy popełniać błędów w jej uprawie.

Jakie jest Pani zdanie na temat odmian lucerny firmy Barenbrug?

Odmiany Sanditi i Alexis różnią się od tej którą wcześniej mieliśmy w swoim gospodarstwie. Mają miękką łodygę, która wolniej drewnieje przez co lucerna dłużej zachowuje wysoką strawność, ma to również duży wpływ przy zakiszaniu w belach ponieważ łodygi nie dziurawią folii. Odmiany te  doskonale zimują w surowym klimacie naszego regionu i wysoko plonują.

Czy po zastosowaniu lucerny w żywieniu krów mlecznych zobaczyła Pani jakieś różnice?

Tak, wzrosła nam wydajność mleka, zauważyłam że wzrosło również pobranie TMRu dzięki wysokiej smakowitości sianokiszonki z lucerny. Po zwierzętach widać również dobrą zdrowotność i nieliczne problemy metaboliczne, dzięki czemu utrzymujemy remont stada na poziomie 22%, co przy tak wysokiej produkcji jest dobrym wynikiem.

Jak widzi Pani dalsze możliwości współpracy z firmą Barenbrug?

Chcielibyśmy zająć się trawami na naszych użytkach zielonych. W gospodarstwie staramy się wzorować na modelu produkcji holendenderskiej i przenosić go na nasz grunt. W Holandii trawy stanowią podstawę żywienia krów mlecznych, bo są fizjologicznie doskonałą paszą dla tych zwierząt,
bo „krowa urodziła się po to by jeść trawę”. Dlatego potrzebne nam jest zintensyfikowanie produkcji na użytkach zielonych i tu widzimy kolejną ścieżkę do pokonania wspólnie z firmą Barenbrug.

Czy zatem poleciłaby Pani produkty firmy Barenbrug innym gospodarstwom?

Zdecydowanie tak, zresztą już polecam znajomym bo to dobre produkty.

  

Dziękuję za niezwykle interesującą rozmowę i życzę dalszych sukcesów w codziennej produkcji oraz na wystawach i konkursach bydła.

 

 Piotr Kowalski

 

 

 Doradca Techniczny Barenbrug Polska