banner_nutrifibre-edit!

Nowa technologia trawy

NutriFibre to nowa technologia trawy na kiszonkę. Podstawę NutriFibre stanowi miękkolistna kostrzewa trzcinowa, opracowana w trakcie międzynarodowego programu hodowlanego Royal Barenbrug Groups „Trawa dla wysokowydajnego bydła mlecznego”. Technologia NutriFibre łączy w sobie efektywne wykorzystanie minerałów, wysoki plon białka, strawne ściany komórkowe bogate w efektywne włókno i intensywne ukorzenianie.