banner_nutrifibre-edit!

Podręcznik zarządzania uprawą

Aby uzyskać najlepsze wyniki, użytki NutriFibre® powinny być zarządzane inaczej niż użytki oparte na życicy. Dlatego poniższe wskazówki dotyczące przygotowania pola, odpowiedniego rodzaju gleby, optymalnego nawożenia i prawidłowego zbioru, przyczyniają się do wysokiego plonu zielonki. Niniejsza instrukcja zarządzania uprawą zawiera informacje niezbędne do maksymalnego wykorzystania trawy NutriFibre®.

 

Wymagania polowe

Wymagania polowe

Zachwaszczenie

Wybierz pole o niewielkiej presji chwastów lub przeprowadź mechaniczne zabiegi zwalczania kiełkujących chwastów.

Struktura gleby Spulchnij głębokie warstwy gleby, ponieważ korzenie muszą mieć możliwość swobodnej penetracji wgłąb gleby.
Uprawa przedsiewna Stanowisko do siewu musi być dokładnie uprawione.

Siew

Zalecenia dotyczące siewu

Okres siewu   Kwiecień i Sierpień - Wrzesień
Temperatura gleby > 12C
Dawka wysiewu* 45 - 50 kg/ha
Głębokość siewu 0.5 - 1.5 cm 
Odległość rzędów

< 8 cm

*Do mieszanki NutriFibre® można dodać 6-8 kg koniczyny czerwonej lub 2-3 kg koniczyny białej.

Wschody

 

Zarządzanie po siewie

    Czas wschodów

NutriFibre® zakorzenia się powoli, ponieważ najpierw buduje głęboki system korzeniowy, co wpływa na wysoką tolerancję na suszę.

Zarządzanie po siewie (1)

Oprysk herbicydem w celu zwalczania chwastów dwuliścienych, gdy trawa ma wysokość > 5 cm.

Zarządzanie po siewie (2)

W okresie pomiędzy siewem, a pierwszym pokosem nie stosować gnojowicy ani obornika zwierzęcego.

Pierwszy pokos po siewie Pierwszy pokos po siewie należy zebrać, gdy trawa nie jest wyższa niż 15 cm.
Przygotowanie rośliny do zimy

Optymalnie gdy NutriFibre® osiągnie przed zimą wysokość 9 – 10 cm.

Nawożenie

Zalecenia nawozowe na pokos na hektar*

Azot (N) 90 kg
Fosfor (PO4) 30 kg
Potas (K2O) 96 kg
Tlenek Magnezu (MgO) 10 - 28 kg
Węglan Wapnia (CaCO3) 320 kg rocznie

*Dokładne ilości zależą od kraju i rodzaju gleby. Zbadaj zasobność glebową, aby ustalić plan nawożenia.

Zbiory

Zalecenia dotyczące zbiorów

Moment zbioru 3000 - 3500 kg s.m./ha (początek kłoszenia)
Wysokość cięcia  > 8 cm
Odstęp między pokosami 4 - 5 tygodni
Podsuszanie na pokosach

NutriFibre® potrzebuje krótszego czasu schnięcia niż życica trwała. Skoś użytek NutriFibre® na końcu, a zacznij zbierać jako pierwszy. 

Przygotowanie kiszonki Przygotuj kiszonkę o zawartości suchej masy co najmniej <30 - 35 % aby zapobiec rozwojowi pleśni.
Inokulanty Aby zapewnić optymalną konserwcję, należy stosować inokulanty do kiszonki.

Plonowanie

 

Plon suchej masy*

Plon suchej masy w pierwszym roku

2 - 12 ton s.m./ha

Plon suchej masy od drugiego roku 

Do 18 ton s.m./ha

*W zależności od sposobu zarządzania i nawożenia

powrót