NF_banner_cows_eng!

NutriFibre - Zdrowe krowy

Źdźbła NutriFibre zawierające efektywne włókno, stymulują aktywność przeżuwania u krów. Przeżuwanie jest niezbędne dla zdrowej pracy żwacza. Zdrowe krowy produkują więcej mleka.

Kwasica żwacza występuje na wielu fermach mlecznych i często pozostaje niezauważona. Dotyczy głównie wysokowydajnego bydła mlecznego, któremu podaje się zbyt wiele paszy wysokoenergetycznej (cukrów i skrobi). Kwasica żwacza prowadzi do niezadowalającej wydajności produkcji mleka, wytwarzania mleka o niższej zawartości białka i tłuszczu oraz problemów zdrowotnych, takich jak niska płodność i schorzenia racic. To z kolei generuje dodatkowe koszty wynoszące od €200 do €400 na krowę. (University Monitoba, Canada.)

Wartość żywieniowa

Efektywne włókno znajduje się w liściu.

Ponieważ efektywne włókno NutriFibre znajduje się w liściach, wysoka zawartość włókna w tej trawie nie jest zależna od kłoszenia. NutriFibre może być zbierana przed kłoszeniem, zachowując swoje efektywne włókno. U wszystkich traw wartość paszowa spada po fazie kłoszenia.

 

Badania z udziałem bydła z przetoką żwaczową.

We wspólnych badaniach firm Nutreco i Barenbrug, porównywano aktywność krów z przetoką żwaczową po spożyciu różnych odmian traw. Badania wykazały, że z NutriFibre przeżuwanie wzrasta w porównaniu do odmian traw o niskiej zawartości ścian komórkowych, takich jak życica wielokwiatowa i trwała.

 

Wysoka strawność ścian komórkowych

Wraz z NutriFibre krowy pozyskują dużą część energii ze ścian komórkowych, ponieważ skład ścian komórkowych NutriFibre jest o wiele łatwiej strawny, niż u innych traw Ściany komórkowe mogą być zbudowane z trzech różnych komponentów:

  • Lignina = niestrawne frakcje włókna bez wartości paszowej.
  • Celuloza = krowy mleczne trawią tylko jedną trzecią celulozy.
  • Hemiceluloza = rozkłada się w ciągu ośmiu godzin, umożliwiając krowom jej całkowite strawienie.

 

Ściany komórkowe NutriFibre składają się głównie z hemicelulozy. To wyjaśnia wysoką wartość paszową w połączeniu z efektywnym włóknem. Wszystkie inne produkty zawierające efektywne włókno, takie jak kłosząca się trawa, mają niższy wskaźnik strawnej hemicelulozy, powodując że duża część paszy nie przekształca się w mleko.

 

 

 

 

Co to jest kwasica żwacza?

Podczas fermentacji paszy jedzonej przez krowy, uwalniają się kwasy tłuszczowe. Kwasy tłuszczowe powodują (czasowy) spadek pH (kwasowości) w żwaczu. Wartość pH zostanie przywrócona, kiedy kwasy tłuszczowe zostaną absorbowane przez ścianę żwacza. Gdy krowy jedzą zbyt dużo szybko rozkładających się węglowodanów (cukrów i skrobi), zbyt wiele kwasów tłuszczowych jest uwalnianych, powodując wadliwe funkcjonowanie żwacza. Łatwo temu zapobiec, zwiększając udział efektywnego włókna w dawce paszowej w celu stymulacji przeżuwania.

To intensywne przeżuwanie zwiększa wydzielanie śliny, umożliwiając krowom samodzielne wytwarzanie dwuwęglanu - mającego działanie buforujące w żwaczu, zapobiegając zbytniemu obniżeniu pH przez kwasy tłuszczowe. W ten sposób efektywne włókno poprawia aktywność żwacza, tym samym zapobiegając kwasicy żwacza.

 

 

Różnica między gatunkami w strawności ścian komórkowych i stymulacji aktywności żwacza

Hemiceluloza (strawne ściany komórkowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót