NF_banner_mineral_efficient_eng!

NutriFibre - Wydajność mineralna

Efektywne wykorzystanie składników odżywczych przez NutriFibre gwarantuje zmniejszenie wymywania. Ponieważ NutriFibre optymalnie wykorzystuje nawozy, producenci mleka uzyskują większy plon z tego samego poziomu nawożenia w porównaniu do innych traw.

 

Jeśli gleba na to pozwala, korzenie NutriFibre mogą sięgać na głębokości ponad 100 cm, w porównaniu z tylko średnio 25 cm, w przypadku życicy trwałej. To umożliwia wykorzystanie przez NutriFibre 96% składników odżywczych zawartych w glebie (azotu, fosforanów, potasu) i będzie dawać wysokie plony przez co najmniej dziesięć lat z niesłabnącą produkcyjnością.

Wydajność mineralna

Najlepsze wykorzystanie fosforanów.

Fosforany zwracają uwagę z powodu przewidywanego niedoboru fosforanów na całym świecie. To oznacza, że dawki fosforanów będą musiały być bardziej efektywnie wykorzystywane. NutriFibre oferuje doskonałe rozwiązanie, jako że jego długie korzenie pozwalają na pobranie przez roślinę o 15% więcej fosforanów. Ponadto NutriFibre jest w stanie wykorzystać fosforany obecne w głębszych warstwach gleby i przekształcić je w dodatkowy wzrost. NutriFibre daje wysoki plon białka z hektara w porównaniu z innymi odmianami traw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystanie azotu.

Badanie z 2011 r. przeprowadzone przez Louis Bolk Institute w Holandii wykazuje, że NutriFibre wytwarza więcej wysokobiałkowej trawy na hektar niż inne trawy, przy takim samym nawożeniu azotowym. NutriFibre pozwala zaoszczędzić na zakupie azotu lub wysokobiałkowej paszy bądź koncentratów po siewie. Ważne jest zwalczanie chwastów we wczesnym stadium. Począwszy od drugiego sezonu, trawy będą się bujnie rozwijać i przewyższą plon wszystkich innych gatunków traw.

 

powrót