NF_banner_protein_eng!

NutriFibre - Wysokie plonowanie

NutriFibre zapewnia najwyższą produkcję białka ogólnego i energii na hektar, w porównaniu ze wszystkimi innymi gatunkami traw. Dlatego właśnie, NutriFibre umożliwia farmerom oszczędności przy zakupie koncentratów paszowych, tym samym obniżając koszy produkcji mleka.

 

Wysokie plonowanie

30 % więcej suchej masy 

 

Po wysiewie, NutriFibre wkłada wiele energii w rozwój systemu korzeniowego. To wyjaśnia, dlaczego NutriFibre w pierwszym roku wykazuje wolniejszy start niż inne trawy. Po rozwinięciu solidnego systemu podziemnego, plon trawy jest wysoki.

Trzyletni projekt badawczy wykazał, że NutriFibre daje o 30% więcej suchej masy i o 30% więcej białka, niż życica trwała. Przy właściwym zagospodarowaniu użytków zielonych, jakość zielonki może być przez wiele lat utrzymana na doskonałym poziomie. NutriFibre ma długą żywotność i będzie dawać wysokie plony przez co najmniej dziesięć lat  z niesłabnącą produktywnością.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyższa produkcja mleka

 

Krowy spożywają więcej paszy, jeśli ich dawka zawiera NutriFibre. Spowalnia ona także tempo przejścia całkowitej dawki pokarmowej przez przewód pokarmowy krowy.

Umożliwia to bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych składników odżywczych, co z kolei powoduje większą produkcję mleka.  Oprócz rosnącej produkcji mleka zdrowy żwacz przyczynia się także do wzrostu zawartości tłuszczu i białka w mleku.

 

 

 

 

 

Niższe koszty paszy

 

Dodanie NutriFibre do dawki pokarmowej obniża koszty paszy. W wielu przypadkach dodatek efektywnego włókna jest niezbędny. Zawartość 20% NutriFibre w kiszonce z traw, stanowi odpowiednik jednego kilograma słomy pszennej w dawce. Przy zastąpieniu słomy przez NutriFibre, krowy mogą otrzymywać o wiele mniej koncentratów paszowych, ponieważ NutriFibre zawiera wystarczającą ilość energii i białka do produkcji doskonałego mleka. Skutkuje to obniżką kosztów o 30 eurocentów na krowę dziennie. Dla gospodarstwa mlecznego o obsadzie 100 krów oznacza to oszczędność ponad €10 000 rocznie.

powrót