NutriFibre 4 x więcej

NutriFibre to trawa o silnym, okazałym systemie korzeniowym i strawnych, bogatych w białko liściach. NutriFibre oferuje przewagę nad trawami tradycyjnie uprawianymi przez producentów mleka pod względem czterech cech przedstawionych poniżej

 

NutriFibre to:

Trawa wysoko plonująca, ponieważ NutriFibre jest wysoko wydajna i bogata w białko;

Trawa wytrzymała na suszę, ponieważ NutriFibre głęboko się ukorzenia;

Trawa efektywnie wykorzystująca składniki odżywcze, ponieważ NutriFibre wykorzystuje minerały z głębszych warstw gleby;

Trawa zawierająca efektywne włókno, ponieważ NutriFibre dostarcza efektywnego włókna.

 

Mieszanki nasion traw NutriFibre dostarczają dzisiejszym rolnikom optymalną paszę objętościową. Technologia NutriFibre oferuje farmerom rozwiązanie możliwe do zastosowania w gospodarstwie w szerokim zakresie warunków uprawy. Ogromna liczba producentów mleka w Europie wybrała już korzyści płynące z NutriFibre i karmi tą trawą bydło ku swojej pełnej satysfakcji.

NutriFibre 4 x więcej

 

NutriFibre to nowa technologia trawyna kiszonkę. Podstawę NutriFibre stanowi miękkolistna kostrzewa trzcinowa, opracowana w trakcie międzynarodowego programu hodowlanego Royal Barenbrug Groups – „Trawa dla wysokowydajnego bydła mlecznego”. Technologia NutriFibre łączy w sobie efektywne wykorzystanie minerałów, wysoki plon białka, strawne ściany komórkowe bogate w efektywne włókno i intensywne ukorzenianie. Połączenie wszystkich tych cech tworzy produkt o najwyższej wartości. Nową technologię produkcji trawy opartą na miękkolistnej kostrzewie trzcinowej gruntownie przetestowano w różnorodnych warunkach, na różnych typach gleb i w różnych systemach zarządzania gospodarstwem.

 

Gdzie kupić NutriFibre?

Najwyższy udział miekkolistnej kostrzewy trzcinowej zanjduje się w mieszankach linii Milkway:

B&G 3 Milkway Protein i B&G 7 Milkway Water.

Wpisz kod pocztowy i znajdź Dystrybutora w Twojej okolicy.

powrót