B&G 4 Milkway Universal

Mieszanka do uniwersalnego użytkowania

  • Bardzo elastyczna i trwała
  • Przeznaczona na wiele różnych rodzajów gleby
  • Zapewnia długofalową i wydajną produkcję paszy
  • Przeznaczenie: kiszonka, siano lub pastwisko
  • Okres stosowania: 4-5 lat
  • Idealna do kombinacji z koniczyną czerwoną w użytkowaniu kośnym i koniczyną białą w użytkowaniu kośno-pastwiskowym
  • Koszenie
  • Pastwisko
  • Trwałe UZ
  • Krótkotrwałe UZ

Prezentacja video mieszanki B&G-4 Milkway Universal

 

 

 

Data przydatności mieszanek nasion traw

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 28 grudnia 2012r. Poz.1512- Ustawa o nasiennictwie, termin przydatności mieszanek nasion traw wynosi 3 lata od daty pakowania, jednak w trzecim roku, w terminie do 30 czerwca. Po tym okresie mieszanka nasion traw nie nadaje się do sprzedaży.

Data pakowania- "Date of closing", znajduje sie na każdym opakowaniu, na zielonej etykiecie, która wydawana jest do każdego opakowania przez Holenderską Inspekcję Nasienną NAK. Etykieta ta jest jednocześnie potwierdzeniem, wydania przez Inspekcję Nasienną świadectwa kwalifikacji do danej partii nasion traw.

 

Skład mieszanki może nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli, w zależności od dostarczonej partii

Skład
Ilość
40%
Życica trwała 2N
10%
Życica wielokwiatowa 4N
30%
Kostrzewa łąkowa
20%
Tymotka łąkowa
Specyfikacje
Okres wysiewu
III-IX
Norma wysiewu
45 kg/ha
Norma wysiewu przy podsiewie
20 kg
Opakowanie
15 kg
Odporność na suszę
Zawartość białka
Zawartość energii
Przydatność na gleby lekkie (kl. IV-VI)
Odporność na okresowe zalewanie
Milkway B&G

Przy zakładaniu łąk i pastwisk, niezwykle istotny jest dobór właściwej mieszanki. Kupując mieszanki dobrej jakości

i sprawdzonego pochodzenia, ma się gwarancję długotrwałego użytkowania łąki lub pastwiska, wysokich, wartościowych plonów oraz oszczędności pieniędzy

i nakładu pracy.

Przy zakładaniu łąk i pastwisk, niezwykle istotny jest dobór właściwej mieszanki. Kupując mieszanki dobrej jakości

i sprawdzonego pochodzenia, ma się gwarancję długotrwałego użytkowania łąki lub pastwiska, wysokich, wartościowych plonów oraz oszczędności pieniędzy

i nakładu pracy...

Przy zakładaniu łąk i pastwisk, niezwykle istotny jest dobór właściwej mieszanki. Kupując mieszanki dobrej jakości

i sprawdzonego pochodzenia, ma się gwarancję długotrwałego użytkowania łąki lub pastwiska, wysokich, wartościowych plonów oraz oszczędności pieniędzy

i nakładu pracy.

Skontaktuj się
z nami
jeśli masz pytania?
Znajdź Doradcę
Zobacz odpowiedzi
na najczęściej
zadawane pytania
Sprawdź