Koniczyna biała Yellow Jacket

Uzupełnienie runi kośno-pastwiskowej

Koniczyna biała Yellow Jacket jest w porównaniu do koniczyny czerwonej nieco niższa i stanowi doskonałe uzupełnienie runi pastwiskowej i łąk użytkowanych przemiennie. Na wagę zasługuje bardzo wysoka odporność na częste spasanie i udeptywanie. Kilkuprocentowy udział koniczyny białej w runi zwiększa znacznie smakowitość i podnosi walory żywieniowe.

Nasiona koniczyn zostały otoczkowane w technologii Yellow Jacket Nitrogenerator, dzięki temu masz gwarancję szybkiego rozwoju aktywnych brodawek korzeniowych oraz pewność wschodów roślin nawet w trudnych warunkach.

 

  • Koszenie
  • Pastwisko
  • Trwałe UZ
  • Krótkotrwałe UZ

Koniczyna biała zalecana jest również do podsiewu pastwisk i użytków kośno-pastwiskowych.

 

Właściwości koniczyny białej:

Łodyga: płożąca

Wysokość: 30-40 cm

Kwiatostan: mała główka z mniejszą liczbą kwiatków

Przeznaczenia: uprawa polowa, mieszanki kośno-pastwiskowe, mieszanki pastwiskowe

 

Środki ostrożności:

Produkt zawiera zdolne do życia komórki Sinorhizobium meliloti.
Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w warunkach odpowiednich do przechowywania jakichkolwiek innych nasion, by zapewnić jego trwałość. Nie mieszać produktu z nawozami i pestycydami. 

Przed rozpoczęciem siewu zalecana jest kalibracja siewnika tak, aby wałki dozujące nasiona nie uszkadzały otoczki nasiennej.

 

Ograniczona gwarancja:

Sprzedawca gwarantuje, że produkt zawiera zdolne do życia komórki Sinorhizobium meliloti i jest zgodny z informacjami podanymi na etykiecie. Sprzedawca nie udziela żadnych innych gwarancji dotyczących zdolności do życia i właściwości, ponieważ warunki przechowywania, użytkowania i wzrostu znajdują się poza kontrolą sprzedawcy. Gwarancja sprzedawcy ogranicza się do warunków określonych na etykiecie na produkcie. 

Specyfikacje
Okres wysiewu
III - VIII
Norma wysiewu
12-14 kg/ha
Norma wysiewu przy podsiewie
2-4 kg
Opakowanie
10 kg
Odporność na suszę
Zawartość energii
Odporność na okresowe zalewanie
Zawartość białka
Przydatność na gleby lekkie (kl.IV-Vi)
Lucerna

Lucerna odgrywa istotną role wsród pasz objetościowych

w żywieniu bydła mleczneg. Nadaje się do kiszonek i do produkcji kiszonki lub siana.

Z gleby gliniastej, roślina może dać wysokie plony

(12-15 ton sm / ha).

Na piaszczystych glebach plony są niższe (10-13 ton sm/ha).

Lucerna odgrywa istotną role wsród pasz objetościowych

w żywieniu bydła mleczneg. Nadaje się do kiszonek i do produkcji kiszonki lub siana.

Z gleby gliniastej, roślina może dać wysokie plony

(12-15 ton sm / ha).

Na piaszczystych glebach plony są niższe (10-13 ton sm/ha).

Lucerna odgrywa istotną role wsród pasz objetościowych

w żywieniu bydła mleczneg. Nadaje się do kiszonek i do produkcji kiszonki lub siana.

Z gleby gliniastej, roślina może dać wysokie plony

(12-15 ton sm / ha).

Na piaszczystych glebach plony są niższe (10-13 ton sm/ha).

Skontaktuj się
z nami
jeśli masz pytania?
Znajdź Doradcę
Sprawdź odpowiedzi
na najczęściej
zadawane pytania
Kliknij tutaj