ProtaFix

Mieszanka jednorocznych, szybko rosnących koniczyn

 • Bardzo wysokie plonowanie
 • Użytkowanie jednoroczne lub poplonowe
 • Produkuje dużo masy bogatej w białko w krótkim czasie
 • Wzbogaca glebę w azot i poprawia jej strukturę
 • Idealna na paszę i na zielony nawóz
 • Pozwala uzyskać dopłaty z tytułu uprawy roślin paszowych i poplonów
 • Możliwość połączenia z mieszanką B&G-1 Milkway Sprint
  do intensywnej jednorocznej uprawy
 • Koszenie
 • Pastwisko
 • Trwałe UZ
 • Krótkotrwałe UZ

Intensywna uprawa cały rok
Mieszanka jednorocznych koniczyn ProtaFix doskonale nadaje się do intensywnej uprawy na gruntach ornych w siewie czystym lub w mieszance z B&G-1 Milkway Sprint. Uprawa w siewie czystym pozwala otrzymać wyższe dopłaty. Optymalny skład mieszanki gwarantuje bardzo szybki wzrost i wysokie plony zielonej masy bogatej w białko.

Koniczyna Michela to gatunek znany ze swojej wysokiej plenności, zwłaszcza w warunkach wysokiej wilgotności (jesienią i zimą), oraz doskonałych właściwości paszowych.

Koniczyna perska dobrze radzi sobie w okresach suchych; wiąże azot najlepiej ze wszystkich gatunków koniczyny.

Koniczyna aleksandryjska to gatunek o wysokiej produktywności, który zwiększa efektywność wiosennego siewu.

Koniczyna inkarnatka to wszechstronny gatunek, który dobrze rośnie na różnych glebach.

Poprawia strukturę i żyzność gleby

Korzenie koniczyny rozluźniają i napowietrzają glebę. Poprawia to środowisko życia i aktywność mikroorganizmów glebowych, co z kolei pozytywnie wpływa na żyzność gleby. Jeśli wysiewasz mieszankę ProtaFix jako poplon, plon główny będzie lepiej rosnąć dzięki azotowi związanemu wcześniej przez korzenie koniczyny.

 

Wiązanie azotu z atmosfery

Koniczyna ma zdolność do wiązania azotu atmosferycznego. Wysiew mieszanki ProtaFix oznacza, że nie będziesz musiał stosować tak dużo sztucznych nawozów azotowych, by uzyskać wysoki plon suchej masy, ponieważ rośliny mogą skorzystać z azotu pobranego przez koniczynę ProtaFix.

 

Poplon idealny
ProtaFix dzięki bardzo szybkiemu kiełkowaniu i ekspresowej produkcji masy zielonej doskonale sprawdza się jako poplon po zbożach, rzepaku i wczesnych ziemniakach. Uprawa poplonów dotakowo jest premiowana wyższymi dopłatami do każdego hektara. Dzięki asymilacji azotu atmosferycznego wzbogaca stanowisko, a korzenie poprawiają strukturę gleby. Mieszanka jednorocznych koniczyn ProtaFix jest bezpiecznym przedplonem dla wszystkich roślin towarowych. Można ją stosować pod ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, zboża, kukurydzę i inne rośliny. Wysiew mieszanki w sierpniu zapewnia zbiór pełnego pokosu, a kolejny odrost można przeznaczyć do wypasu lub na „zielony nawóz”.

Skład
Ilość
30%
Koniczyna perska
40%
Koniczyna inkarnatka
20%
Koniczyna aleksandryjska
10%
Koniczyna michela
Specyfikacje
Okres wysiewu
III-VIII
Norma wysiewu
10 - 15 kg/ha
Norma wysiewu przy podsiewie
5 kg/ha
Opakowanie
10 kg
Odporność na suszę
Zawartość energii
Odporność na okresowe zalewanie
Zawartość białka
Przydatność na gleby lekkie (kl.IV-Vi)
Lucerna

Lucerna odgrywa istotną role wsród pasz objetościowych

w żywieniu bydła mleczneg. Nadaje się do kiszonek i do produkcji kiszonki lub siana.

Z gleby gliniastej, roślina może dać wysokie plony

(12-15 ton sm / ha).

Na piaszczystych glebach plony są niższe (10-13 ton sm/ha).

Lucerna odgrywa istotną role wsród pasz objetościowych

w żywieniu bydła mleczneg. Nadaje się do kiszonek i do produkcji kiszonki lub siana.

Z gleby gliniastej, roślina może dać wysokie plony

(12-15 ton sm / ha).

Na piaszczystych glebach plony są niższe (10-13 ton sm/ha).

Lucerna odgrywa istotną role wsród pasz objetościowych

w żywieniu bydła mleczneg. Nadaje się do kiszonek i do produkcji kiszonki lub siana.

Z gleby gliniastej, roślina może dać wysokie plony

(12-15 ton sm / ha).

Na piaszczystych glebach plony są niższe (10-13 ton sm/ha).

Skontaktuj się
z nami
jeśli masz pytania?
Znajdź Doradcę
Sprawdź odpowiedzi
na najczęściej
zadawane pytania
Kliknij tutaj