Mieszanki pastewne

Od kiedy można siać na wiosnę?

Wiosną siew należy przeprowadzić jak najwcześniej, jeśli tylko grunt pozwoli na wykonanie niezbędnych czynności (gleba nie może być za mokra). Ma to olbrzymie znaczenie szczególnie na glebach szybko przesychających wiosną.

 

 Dlaczego po zasiewie mieszanki traw z koniczyną (lub lucerną) wykiełkowała sama trawa?

 

 

Kiedy można podsiać użytek zielony, a kiedy należy go założyć od nowa?

 

 

Użytek zielony możemy podsiać jeśli ruń jest zbyt rzadka i jest sporo odsłoniętych miejsc. Podsiew  przeprowadzamy bardzo wczesną wiosną lub wczesną jesienią (druga połowa sierpnia). Wczesna jesień jest najlepsza ze względu na niższą konkurencyjność traw, które zostały w użytku i pewniejsze opady potrzebne na kiełkowanie nasion podsianych. Jeśli użytek ma wiele lat, dominują w nim chwasty bądź gatunki nieszlachetne należy taki użytek zniszczyć i zalożyć na nowo (więcej informacji w zakładce agrotechnika użytków zielonych).

 

 Do kiedy można siać jesienią? 

 

 

 Czy należy wapnować przed siewem mieszanki traw z motylkowatymi (koniczyną/lucerną)?

 

 

Trawę kupkówkę należy bardzo wcześnie ścinać, by nie zdrewniała?

 

 

Mieszankę poplonową wysiewa się tylko po kukurydzy?

 

Jaka jest data przydatności mieszanek nasion traw?

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 28 grudnia 2012r. Poz.1512- Ustawa o nasiennictwie, termin przydatności mieszanek nasion traw wynosi 3 lata od daty pakowania, jednak w trzecim roku, w terminie do 30 czerwca. Po tym okresie mieszanka nasion traw nie nadaje się do sprzedaży.

Data pakowania- "Date of closing", znajduje sie na każdym opakowaniu, na zielonej etykiecie, która wydawana jest do każdego opakowania przez Holenderską Inspekcję Nasienną NAK. Etykieta ta jest jednocześnie potwierdzeniem, wydania przez Inspekcję Nasienną świadectwa kwalifikacji do danej partii nasion traw.

 

 

powrót