Jak oszczędzać wodę na trawniku?

Przedłużająca się susza może poważnie uszkodzić Twój trawnik. WaterSaver pomaga rozwiązać ten problem.

Podczas gdy inne rośliny wysychają, WaterSaver pozostaje zielony.

Dzieje się tak dlatego, że specjalnie wyhodowane odmiany traw Barenbrug, posiadają fantastyczną odporność na przesychanie.

Skład mieszanki i jej właściwości

 

 


posiada wyselekcjonowane odmiany kostrzewy trzcinowej, życicy trwałej oraz wiechliny łąkowej. W portfolio odmian Barenbruga, ten ostatni gatunek posiada kilka pozycji znanych ze swojej odporności oraz zdolności regeneracji po okresie długiej suszy.Podczas gdy inne odmiany przegrywają walkę z gorącem, odmiany takie jak Barimpala, zaraz po gorącym okresie ponownie stają się zielone .

Wyjątkowa odmiana Kostrzewy trzcinowej

Odmiany kostrzewy trzcinowej hodowane przez firmę Barenbrug, cechują się: bardzo głębokim sysytemem korzeniowym, relatywnie wąską blaszką liściową i dużo większą odpornością na przesuszenia niż inne kostrzewy trzcinowe.

 

Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu, mieszanka WaterSaver pozyskuje wodę z głębszych warstw gleby.

Tradycyjne gatunki traw pobierają wodę z płytszych warstw (około 10 -15 cm.). Takie rośliny są bardzo podatne na wymieranie podczas długotrwałej suszy. Kostrzewa trzcinowa, wchodząca w skład mieszanki WaterSaver, potrafi korzenić się nawet do głębokości 60 cm (patrz wykres poniżej). Oprócz tego, tak rozwinięty system korzeniowy staje się jej naturalnym magazynem wody i substancji odżywczych (cukry), tworząc swoisty bufor, pozwalający przetrwać w okresie długiej suszy.

 

Wiechlina łąkowa

Wiechlina łąkowa jest znaczącym gatunkiem w mieszance Water Saver, między innymi z tego powodu, że odpowiada za zadarnienie trawnika. Rola tego gatunku jest więc ogromna i dlatego dział badań firmy Barenbrug zdecydował sie użyć najlepszej odmiany pod względem odporności na chwilowe niedobory wody. Barimpala jest taką odmianą, która prócz w/w cech, charakteryzuje się również świetnym wyglądem w okresie zimowym (kiedy brak okrywy śnieżnej).

Wykres poniżej obrazuje odporność na suszę odmiany Barimpala w porównaniu z tradycyjną odmianą wiechliny łąkowej.

Życica trwała

W  WaterSaverze możemy również znaleźć niewielkie ilości specjalnie dobranej życicy trwałej, która gwarantuje szybkie zadarnianie w warunkach ograniczonego dostepu wody.

 

Równowaga pomiędzy najlepszymi odmianami kostrzewy trzcinowej, życicy trwałej oraz wiechliny łąkowej wyhodowanymi przez firmę Barenbrug, gwarantuje ponadprzeciętną odporność na suszę i gorąco.

Poniższy wykres przedstawia różnicę pomiędzy trawnikami wysianymi z nasion WaterSavera, a trawnikiami wysianymi z tradycyjnych mieszanek nasion traw opartych na kostrzewie trzcinowej i życicy trwałej. Poziom nawodniena, podczas badań wynosił 50% ewapotranspiracji. Badania były prowadzone w okresie 2 lat.

 

 

Oszczędności zużycia wody

Trawnik, który powstanie z mieszanki nasion traw Water Saver, pozwoli Ci zaoszczędzić nawet 70% wody potrzebnej do podlewania trawnika.

 

 We Włoszech, gdzie średnie zużycie wody to 120 litrów na m kw. miesięcznie, przynosi to następujące oszczędności:  0,70 x 600 litrów = 420 ltrów na m kw. w ciągu sezonu liczonego od maja do października. Reasumując daje to 42 m sześcienne zaoszczędzonej wody w sezonie, na każych 100 m kw. trawnika.

 

 

powrót