Zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w okresach suszy.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat doświadczamy coraz bardziej ekstremalnych warunków pogodowych. Wiosna i lato, w znacznie większym stopniu niż kiedyś, wydają się cechować się długimi okresami suszy, lub wręcz przeciwnie: niezwykle ulewnymi opadami. Niemniej jednak woda jest niezbędna do kiełkowania, ukorzenienia i wzrostu trawy. Dlatego zmienne warunki pogodowe przyczyniały się do większego zapotrzebowania na wodę i składniki pokarmowe, w zależności od charakterystyki danego rodzaju trawy.

 

Efekt w zakresie tolerancji na suszę.

 

W 2007 roku w zlokalizowanym w północnych Włoszech laboratorium LANDLAB przeprowadzono badania, których celem było zaobserwowanie wpływu nawozów na tolerancję trawy na suszę. Badania skupiały się przede wszystkim na roli potasu: wpływie różnych źródeł potasu oraz wpływie stosunku ilości azotu do potasu. Próby prowadzono na mieszance życicy trwałej (Lolium perenne) i wiechliny łąkowej (Poa pratensis).

Badania wykazały, że możliwe jest spowolnienie procesu ewapotranspiracji poprzez zastosowanie odpowiedniego reżimu nawożenia, dostarczającego właściwych składników pokarmowych, zwiększających tolerancję roślin na suszę. Ogólnie rzecz ujmując, potas (K) odgrywa kluczową rolę w ochronie roślin przed skutkami suszy, lecz pozytywny efekt zależny jest od doboru odpowiedniego źródła tego składnika pokarmowego.

Przeprowadzono badania, w których porównano różne źródła potasu: siarczan potasu (KS) i azotan potasu (PN), w różniących się intensywnością warunkach suszy. W części upraw nawadnianie zmniejszono o 30%, w innych tylko o 15%. Wyniki badań wyraźnie wskazują, że wiosną wpływ azotanu potasu i siarczanu potasu jest bardzo podobny, jednak zastosowanie azotanu potasu zwiększa tolerancję trawy na niedobór wody w okresie letnim. Obserwowany skutek jest niezwykle  wyraźny, zarówno w przypadku średniego stresu (zmniejszenie nawadniania o 15%

jak i w przypadku stresu krytycznego (zmniejszenie nawadniania o 30%). Przebieg obu wykresów dowodzi, że latem jakość trawy w mniejszym stopniu obniża się na tych poletkach, na których prowadzono suplementację azotanem potasu.

 

  

Azotan potasu zapewnia najlepszą jakość darni

Woda odgrywa ważną rolę w utrzymaniu wysokiej jakości darni (duży deficyt wody, niska jakość trawy).

Wysoki stosunek ilości azotu do potasu ma pozytywny wpływ na trawę w okresie letnim, a przede wszystkim zimą, lecz należy go obniżyć w sezonie wegetacyjnym (wiosną). Azotan potasu stanowi bardzo efektywne źródło potasu dla roślin, a także dobre źródło azotu.

Podczas krytycznego okresu 30-60 letnich dni, w których występują niedobory wody, azotan potasu zwiększa tolerancję roślin na suszę oraz poprawia jakość darni.