Oświadczenie o ochronie prywatności

Barenbrug szanuje prywatność wszystkich swoich klientów, kontaktów biznesowych i użytkowników strony internetowej i zapewnia, że dane osobowe, które nam przekazujesz, są traktowane jako poufne.

Barenbrug Polska Sp. z o.o.

Niniejszy dokument opisuje politykę, jaką Barenbrug Polska Sp. z oo (zwana dalej „Barenbrug”, „my”, „nasz”) z siedzibą w Tarnowie Podgórnym zarejestrowana pod numerem REGON 010733924, stosuje się w zakresie gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, przechowywania i ochrony dane osobowe (zwane dalej „Oświadczeniem o ochronie prywatności”).


Podstawową działalnością firmy Barenbrug jest hodowla i produkcja nasion, rozwój i przetwarzanie produktów rolnych i pokrewnych, oraz wszystko, co się z tym wiąże. Barenbrug prowadzi również handel wyżej wymienionymi produktami. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy całej działalności biznesowej i usług firmy Barenbrug, a także strony internetowej www.barenbrug.pl 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe to wszelkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować osobę fizyczną. Osobę można zidentyfikować, jeżeli tożsamość tej osoby można w rozsądny sposób ustalić, bezpośrednio lub pośrednio, bez nieproporcjonalnego wysiłku. Dane umożliwiające bezpośrednią identyfikację obejmują na przykład imię i nazwisko, adres i datę urodzenia. Dane, które nie prowadzą bezpośrednio do osoby, ale robią to z pomocą innych danych, również wchodzą w zakres definicji danych osobowych. Może to na przykład obejmować adres IP.

 

Kontakty biznesowe

Przetwarzamy dane osobowe pracowników klientów, hodowców, dostawców, dystrybutorów, konsultantów i wszelkich innych podmiotów, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe. Twoje dane osobowe, które możemy przetwarzać, obejmują:

podstawowe informacje, takie jak stanowisko lub imię, nazwisko i inicjały;
dane kontaktowe, takie jak adres pocztowy / zamieszkania, numery telefonów lub adres e-mail;
informacje finansowe, takie jak numer konta bankowego;
dane techniczne, takie jak adres IP, urządzenie, na którym odwiedzasz naszą witrynę i strony, które przeglądasz.


Formularz kontaktowy

Jeśli wypełniasz formularz kontaktowy lub chcesz umówić się z nami na spotkanie, prosimy o podanie (w wymaganych polach) imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. W zależności od tego, w jaki sposób chcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali, będziesz miał również możliwość podania dodatkowych danych kontaktowych (numer telefonu, adres i kod pocztowy).

 

Biuletyny

Możesz zapisać się do naszego newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej. W tym celu prosimy tylko o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail (pola wymagane). U dołu każdego biuletynu znajduje się łącze, za pomocą którego można w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

 

Odpowiedź / przegląd

Możesz skorzystać z naszej strony internetowej, aby zamieścić odpowiedź lub recenzję. W tym celu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail; Twój adres e-mail zostanie użyty tylko do wysłania odpowiedzi, jeśli jest ona wymagana.

 

Podania o pracę

Możesz przesłać nam podanie o pracę, spekulacyjne lub na konkretny wakat, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób. W takim przypadku przetwarzamy następujące dane osobowe:

 

nazwisko, imię i inicjały;
adres / kod pocztowy;
adres e-mail;
numer telefonu;
seks;
Data urodzenia;
curriculum vitae (CV);
Historia zatrudnienia.


Informacje te są istotne dla zakończenia procesu aplikacyjnego i zostaną usunięte nie później niż cztery tygodnie po zakończeniu procesu rekrutacji, jeśli nie jesteś przez nas zatrudniony. Za Twoją wyraźną zgodą Barenbrug może przechowywać Twoje dane osobowe dłużej przez dłuższy okres, abyś mógł brać pod uwagę przyszłe wolne miejsca pracy.

Przetwarzanie danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które Barenbrug otrzymuje od Ciebie, są wykorzystywane do następujących celów:

móc zawierać z Tobą umowy oraz wykonywać i przestrzegać tych umów;
do uzgadniania i / lub wykonywania zleceń lub zlecania ich wykonania;
informować Cię o naszych usługach i innych działaniach (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, biuletynów i magazynów firmowych) oraz informować Cię o specjalnych promocjach;
potencjalnie zawierać z Tobą umowy o pracę lub umowy agencyjne (procedura rekrutacyjna);
przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji;
prowadzenie dokumentacji finansowej oraz;
umożliwienia Ci dostępu i umożliwienia korzystania ze strony internetowej barenbrug.nl.


Ponadto Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane, gdy jest to uzasadnione:

w interesie bezpieczeństwa narodowego;
do zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania i ścigania;
dla ważnych interesów gospodarczych i finansowych państwa i innych organów publicznych;
ochrona praw i wolności innych osób;
zapewnienie zgodności z przepisami prawa ustanowionymi w celu wykrywania i ścigania przestępstw lub dla ważnych interesów ekonomicznych i finansowych państwa i innych organów publicznych.


Podstawa przetwarzania danych osobowych

Jeśli np. Złożysz u nas zamówienie, dostarczysz produkt, współpracujesz z nami, poprosisz o informacje, umówisz się z nami na spotkanie, czy wypełnisz formularz kontaktowy, to przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy.

 

Może się również zdarzyć, że Barenbrug ma uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych - na przykład w celu marketingu bezpośredniego. Jednak w każdej sytuacji firma Barenbrug dokładnie wyważa interesy między ochroną prywatności z jednej strony, a uzasadnionym interesem firmy Barenbrug z drugiej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko na powyższej podstawie, jeśli uzasadniony interes firmy Barenbrug waży więcej.

 

We wszystkich innych przypadkach będziemy prosić o wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz w każdej chwili odwołać to zezwolenie.

 

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

osoby odpowiedzialne lub koniecznie zaangażowane w wykonanie umowy;
osoby, które są odpowiedzialne za komunikację z Tobą lub są w nie zaangażowane;
inni, jeśli wyraziłeś na to jednoznaczną zgodę;
inne, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych Barenbrug;
inne, jeśli dane są przetwarzane w celach statystycznych lub historycznych.


Bezpieczeństwo

Barenbrug podejmuje odpowiednie, najnowocześniejsze środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych.

 

Z Twoimi danymi osobowymi postępujemy z największą starannością. Nasi pracownicy są zobowiązani do poszanowania poufności Twoich danych.

Podejmujemy środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. W szczególności nasze połączenia sieciowe wykorzystują technologię Secure Socket Layer (SSL). Ten system szyfrowania zapewnia poufność danych przesyłanych między Tobą a naszymi systemami przez Internet.

 

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim w celu wykonania specjalistycznych prac. Taka praca może obejmować na przykład obsługę przesyłek pocztowych. Ograniczamy takie udostępnianie do absolutnego minimum i wymagamy od tych stron trzecich, aby obchodziły się z Twoimi danymi osobowymi z największą starannością.

 

Ponadto firma Barenbrug może udostępniać Twoje dane stronom trzecim, jeśli uzyskała na to Twoją zgodę lub jest do tego upoważniona lub zobowiązana na mocy obowiązującego prawa i / lub przepisów, na mocy nakazu prawnego lub orzeczenia sądowego.

 

Transfer do innych krajów

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza EOG.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do celów, w których je zebraliśmy lub przetworzyliśmy. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do wypełnienia prawnego obowiązku Barenbrug do przechowywania takich danych.
Prześlij opinię
Historia
Zapisane
Społeczność

Cookies

Ta strona używa plików cookies. Plik cookie to mały plik informacji, który jest przechowywany na Twoim urządzeniu (np. Komputerze, tablecie, smartfonie lub smartwatchu), kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową.

 

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookies, ale możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucała wszystkie pliki cookies lub powiadamiała Cię, kiedy plik cookies jest wysyłany. Jeśli jednak pliki cookies są wyłączone w Twojej przeglądarce, może się okazać, że niektóre funkcje i usługi w naszej witrynie (i innych witrynach) nie działają prawidłowo.

Jakich plików cookies używamy na naszej stronie?

Twałe pliki cookies

Korzystanie z trwałych (funkcjonalnych) plików cookie pozwala nam upewnić się, że nie musisz powtarzać pewnych czynności. Pozwalają nam zapamiętać Twoje preferencje z poprzedniej wizyty na naszej stronie. Oszczędza to czas i ułatwia korzystanie z witryny. Możesz usunąć trwałe pliki cookies za pomocą preferencji przeglądarki.

 

Sesyjne pliki cookies

Aktywujemy sesyjne pliki cookies podczas Twojej wizyty na naszej stronie i są one automatycznie usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę. Sesyjne pliki cookies pozwalają nam zapamiętać, które części witryny przeglądałeś podczas wizyty i odpowiednio dostosować nasze usługi.

 

Pliki Google Analytics cookies

Google umieszcza pliki cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w ramach usługi Analytics. Korzystamy z tej usługi, aby śledzić zachowanie odwiedzających i uzyskiwać raporty dotyczące sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z naszej witryny. Możemy następnie wykorzystać te informacje do ulepszenia naszej witryny. Celem nie jest zatem zatrzymywanie danych osobowych, ale śledzenie Twoich działań na stronie internetowej.

 

Google przechowuje te informacje i wykorzystuje je do celów raportowania. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem

 http://www.google.com/privacypolicy.html.

 

Google uczestniczy również w programie Privacy Shield Framework, który zapewnia zgodność z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa danych między Europą, Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi.

 

Social media cookies

Nasza strona internetowa zawiera przyciski, za pomocą których możesz udostępniać nasze wiadomości lub strony internetowe w mediach społecznościowych. Umożliwiają one „polubienie” rzeczy za pośrednictwem Facebooka lub YouTube lub wysyłanie tweetów za pomocą Twittera. Te przyciski działają przy użyciu małych fragmentów kodu pochodzących z samych platform mediów społecznościowych. Pliki cookies są umieszczane za pośrednictwem tego kodu. Nie odgrywamy w tym żadnej roli. W swoich oświadczeniach dotyczących prywatności platformy mediów społecznościowych określają, co robią z Twoimi danymi za pośrednictwem plików cookies.

 

Nasze własne śledzące pliki cookies

Żądamy śledzenia pliku cookies, gdy tylko odwiedzasz naszą stronę internetową. Powstały profil nie jest powiązany z Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem, adresem e-mail itp .; służy wyłącznie do dopasowywania reklam do Twojego profilu, aby zapewnić, że są one dla Ciebie jak najbardziej odpowiednie. Te pliki cookie są umieszczane tylko za Twoją zgodą.

Prawa osób, których dotyczą dane

Zastrzeżenia

Jeśli sprzeciwiasz się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, możesz zgłosić swój sprzeciw - bez podania przyczyny - wysyłając wiadomość e-mail. Barenbrug zaprzestanie wykorzystywania danych na pierwsze żądanie.

 

We wszystkich innych przypadkach możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na szczególne okoliczności osobiste, wysyłając wiadomość e-mail. W ciągu czterech tygodni od otrzymania sprzeciwu Barenbrug podejmie decyzję, czy sprzeciw jest uzasadniony. W takim przypadku firma Barenbrug zaprzestanie przetwarzania.

 

Korekta, kontrola, usuwanie, ograniczanie i przenoszenie danych

W odniesieniu do swoich danych osobowych masz również prawo do:

Popraw to;
sprawdź to;
zażądać jego usunięcia, oraz;
przenieś to.


Możesz również ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych i masz prawo zapobiec zautomatyzowanym decyzjom.

 

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, możesz wysłać wiadomość e-mail. Barenbrug skontaktuje się z Tobą pocztą elektroniczną w ciągu czterech tygodni, aby poinformować Cię, w jakim stopniu jest w stanie spełnić Twoją prośbę. Korekty będą dokonywane, jeśli dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, niekompletne lub nie mają znaczenia dla celu, w jakim były przetwarzane lub były przetwarzane w inny sposób z naruszeniem przepisów o ochronie prywatności. Twoje prawa mogą być również ograniczone, gdy jest to konieczne w celu zagwarantowania Twojej ochrony, praw lub wolności innych osób lub dochodzenia roszczeń cywilnych.

 

Reklamacje

Podsumowując, informujemy, że masz prawo złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez Barenbrug Twoich danych osobowych, jeśli nie rozpatrzyliśmy lub nie będziemy w sposób zadowalający rozpatrzyć Twojej skargi.

Zmiany do Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej polityce prywatności. Niniejsza polityka prywatności jest opublikowana na stronie internetowej www.barenbrug.pl. Najnowszą wersję zasad można zawsze znaleźć tutaj. Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 27 czerwca 2018 r.

 

Dane kontaktowe

Barenbrug Polska Sp. z o. o.

Robin van der Hoeven

ul. Sowia 15

62-080 Tarnowo Podgórne 
Polska

Tel: +31 24 3488100

Email: info@barenbrug.nl