Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Pomimo stałej opieki i uwagi jaką poświęcamy naszej stronie www.barenbrug.pl, informujemy, iż niektóre zawarte  informacje mogą być niepełne lub błędne. Naszym celem jest jednak uniknięcie takich sytuacji.
Wszelkie zmiany informacji, mogą być wykonane w dowolnym czasie , bez uprzedzenia.

Wykluczamy wszelką odpowiedzialność, za jakiekolwiek szkody , bezpośrednie lub pośrednie , dowolnego rodzaju , związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem naszej strony  lub brakiem możliwości tymczasowego połaczenia z naszą stroną. Ponadto , nie jesteśmy odpowiedzialni za szkody , bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem strony .

 
Żadna część tej publikacji na stronie internetowej, nie może być powielana i / lub odtwarzana porzez drukowanie, kserokopię, mikrofilm , technologię cyfrową , internet, CD-ROM lub w jakikolwiek inny sposób , bez uprzedniej, pisemnej zgody wydawcy .