Pokonaj suszę na trawniku

Przedłużająca się susza może poważnie uszkodzić Twój trawnik. Na pewno pamiętasz żółte, łamiące się rośliny, które nawet po obfitym podlaniu nie regenerowały się. W takich wypadkach cały trawnik trzeba było dosiewać ponownie, a w następnym sezonie „mieć nadzieję”, że opady deszczu będą wystarczające.

Jak zatem pokonać suszę na trawniku?

 

 

Specjalne odmiany

Okazuje się, że podczas gdy inne rośliny wysychają, trawnik wysiany z mieszanki WaterSaver pozostaje zielony.

Dzieje się tak dlatego, że specjalnie wyhodowane odmiany traw posiadają fantastyczną odporność na przesychanie.

WaterSaver posiada wyselekcjonowane odmiany kostrzewy trzcinowej, życicy trwałej oraz wiechliny łąkowej, które świetnie radzą sobie na terenach z deficytem wody. Najważniejszą z roślin w tej mieszance jest kostrzewa trzcinowa. Jej odmiany hodowane przez firmę Barenbrug, cechują się: bardzo głębokim systemem korzeniowym, relatywnie wąską blaszką liściową i dużo większą odpornością na przesuszenia niż inne kostrzewy trzcinowe.

 

A jak to działa w praktyce?

 

Tradycyjne gatunki traw pobierają wodę z płytszych warstw (około 10 -15 cm.). Takie rośliny są bardzo podatne na wymieranie podczas długotrwałej suszy. Kostrzewa trzcinowa wchodząca w skład mieszanki WaterSaver, potrafi korzenić się nawet do głębokości 60 cm (patrz wykres poniżej). Oprócz tego, tak rozwinięty system korzeniowy staje się jej naturalnym magazynem wody i substancji odżywczych (cukry), tworząc swoisty bufor, pozwalający przetrwać w okresie długiej suszy.

 

 

Jak wspomniałem wyżej, prócz kostrzewy trzcinowej w WaterSaverze możemy znaleźć niewielkie ilości innych gatunków: specjalnie dobranej życicy trwałej, która gwarantuje szybkie zadarnianie w warunkach ograniczonego dostępu wody oraz wiechliny łąkowej (odmiana Barimpala), znanej ze swojej odporności oraz zdolności regeneracji po okresie długiej suszy. Tak dobrany skład gwarantuje ponadprzeciętną odporność na suszę i gorąco.

Podsumowaniem powyższych informacji niech będzie zamieszczony niżej wykres. Przedstawia on różnicę pomiędzy trawnikami wysianymi z nasion WaterSavera, a trawnikami wysianymi z tradycyjnych mieszanek nasion traw opartych na kostrzewie trzcinowej i życicy trwałej.

 

Poziom nawodniena, podczas badań wynosił 50% ewapotranspiracji. Badania były prowadzone w okresie 2 lat.