Produkcja metanu z trawy?

Nasi klienci potrzebują różnych, czasami specjalnych rozwiązań. :)

 

W tym przypadku dostarczyliśmy gospodarstwu z pogranicza Warmii i Mazur, specjalnie skomponowaną, mieszankę nasion traw do produkcji metanu. Przyszłe zbiory tych traw posłużą do sporządzenia kiszonki stanowiacej substrat do  produkcji biogazu. Skład odmianowy nie jest tu przypadkowy. Użyliśmy przebadanych odmian dostarczających podczas fermentacji największe ilości metanu. Mieszanka została niedawno wysiana i już cieszy oko szybkim i równomiernym kiełkowaniem i wzrostem, a sprzyjająca pogoda prognozuje wysokie plony.