Zwiększ wydajność łąk.

Wiosna coraz  bliżej, pomyślmy już teraz o konieczności przygotowania użytków zielonych do okresu wegetacyjnego i wysokiej produkcyjności w całym roku.

Włókowanie, wałowanie i nawożenie organiczne- te trzy zabiegii powinniśmy wykonać.

 

 

Włókowanie

 

 

 

 W celu usunięcia  kretowisk, kopców i innych nierówności, stosujemy włókowanie. Najlepszym terminem na wykonanie tego zabiegu jest okres od obeschnięcia kretowisk aż do momentu, kiedy wysokość runi wyniesie ok 10 cm.

Jest to zabieg bardzo istotny, ponieważ kretowiny i inne nierówności mogą utrudniać zbiór. W efekcie końcowym kiszonka może być  zanieczyszczona ziemią, co może wpływać niekorzystnie na pobranie paszy przez zwierzęta.

Zabieg ten wykonujemy przy użyciu metalowych włók, odwróconych bron lub starych opon.

Włókowanie  oprócz rozgarnianiania kretowisk ma korzystny wpływ na darń łąkową,  ponieważ pobudza ją do krzewienia.

 

Wałowanie

 

 

Kolejnym ważnym zabiegiem jest wałowanie, przeprowadza się je na gruntach próchnicznych
i organicznych. Zabieg ten wykonujemy w celu usunięcia powietrza z gleby, dociśnięcia darni do podłoża, a co za tym idzie regeneracji systemu korzeniowego. Ma to olbrzymi wpływ na zwiększenie podsiąkania wody, co jest bardzo istotne dla szybkiego startu wegetacji.

Wałowanie przeprowadzamy przy użyciu wału gładkiego, który może być wypełniony wodą.  Przed rozpoczęciem zabiegu sprawdzamy stan wilgotności gleby, błędem jest wykonanie zabiegu na mokrej powierzchni . Powoduje to sztuczne zabagnienie ( obniża przewiewność gleby ) oraz rozwój gatunków lubiących podmokłe tereny i chwastów.

 

Nawożenie organiczne ( gnojówka, gnojowica)

 

Wiosną możemy rozpocząć zasilenie gleby nawozami organicznymi (gnojówka i gnojowica). Jest to najlepszy moment, aby  wspomóc wegetację na wiosnę. Dzięki zastosowaniu nawozów organicznych możemy zmiejszyć wydatki na nawożenie mineralne, przy zachowaniu odpowiednich zasad stosowania tj:

  • Odpowiedni termin stosowania, najlepiej wczesna wiosna
  • Dobrze wymieszana gnojowica, ponieważ nawóz ten ulega rozwarstwieniu
  • Maksymalna dawka na łąki wynosi 100 m3/ha
  • Zbyt duża dawka gnojowicy powoduje zachwaszczenie chwastami z rodziny baldaszkowatych
  • Stosowanie gnojowicy zbyt gęstej może powodować przyklejenie do liści i ich uszkodzenie
  • Nie stosować na terenie gdzie spadki są większe niż 10 %
  • Użytki zielone nawożone gnojowicą dodatkowo zasilać fosforem w ilości 30 - 40 kg na ha